Installing Joomla

Gerb

 

       
   
   

ПРОЕКТ

р/н 17280

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______№__/______

         м.Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №7/11-27 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради» (зі змінами)

Керуючись Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства Фінансів України від 02.12.2014 №1195 «Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», наказу Міністерства Фінансів України № 765 від 10.09.2015 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945», пункту 23 частини першої статтей 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 №7/11-27 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Вугледарської міської ради» (зі змінами), а саме:

1.1. У бюджетній програмі «Соціальний захист ветеранів війни та праці»:

1.1.1. абзац другий пункту 1 викласти у новій редакції, а саме:

«Дана програма включає в себе Підпрограму 2 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

1.1.2. додаток до бюджетної програми «Соціальний захист ветеранів війни та праці» викласти у новій редакції (додається).

1.2. У бюджетній програмі «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»:

1.2.1. в абзаці другому пункту 6 слова і цифри «-2017 рік – 3567,8 тис. грн.» замінити на слова і цифри «- на 2017 рік – 3384,8 тис. грн.»;

1.2.2. додаток до бюджетної програми «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» викласти у новій редакції (додається).

1.3. У бюджетній програмі «Благоустрій міст, сіл, селищ»:

1.3.1. в абзаці другому пункту 6 слова і цифри «- 2017 рік – 2886,8 тис. грн.» замінити на слова і цифри «- на 2017 рік – 3356,7тис. грн.»;

1.3.2. додаток до бюджетної програми «Благоустрій міст, сіл, селищ» викласти у новій редакції (додається).

1.4. У бюджетній програмі «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»:

1.4.1. в абзаці другому пункту 6 слова і цифри «Обсяг асигнувань спеціального фонду бюджету складає: на 2017 рік – 705,7 тис. грн» замінити на слова і цифри «Обсяг асигнувань спеціального фонду бюджету складає: на 2017 рік – 940,1 тис. грн»;

1.4.2. додаток до бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                              А.Ю.Сілич

Додаток 1

до бюджетної програми

«Соціальний захист ветеранів війни та праці»

Очікувані результативні показники

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Підпрограма 2 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
Затрат
Обсяг видатків на реалізацію Підпрограми 2, тис.грн

108,5

-

-

Продукту

Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів, котрим передбачені видатки на реалізацію підпрограми од., в тому числі:

- МО інвалідів «Ковчег»», од.;

Спілка шахтарів-інвалідів м.Вугледара, од.;

- ГО «Союз ветеранів Афганістану», од.;

- Вугледарська міська Рада ветеранів війни, праці та збройних сил України, од.;

- ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України», од.

5

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ефективності

Середній обсяг видатків, наданих одній громадській організації ветеранів, тис.грн, в тому числі:

- МО інвалідів «Ковчег»», тис. грн;

- Спілка шахтарів-інвалідів м.Вугледара, тис. грн.;

- ГО «Союз ветеранів Афганістану», тис. грн.;

- Вугледарська міська Рада ветеранів війни, праці та збройних сил України, тис. грн.;

- ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України», од.

14,62

18,1

20,0

55,4

5,0

10,0

-

-

 

Додаток 2

до бюджетної програми

«Реалізація заходів щодо

інвестиційного розвитку

території»

Очікувані результативні показники

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Завдання 1 Забезпечення реконструкції об’єктів      

Показники затрат

Обсяг видатків на реконструкцію об’єкта, тис. грн., в т.ч.

модернізація системи подачі кисню (ЛПУ ЦМЛ), тис. грн

80,0

80,0

0

0

Показники продукту

Кількість об’єктів, які планується реконструювати, од.

1

0

0

Показники ефективності

Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта, тис. грн

80,0

0

0

Показники якості

Рівень готовності об’єктів реконструкції, %

100

0

0

Завдання 2 Проектування реконструкції обєктів      

Показники затрат

Загальний обсяг видатків на проектування реконструкції об’єктів, тис. грн., в т.ч.

- для ПКД «Реконструкція покрівлі ЛПУ ЦМЛ, тис. грн

- для проведення експертної оцінки розробленої ПКД з будівництва Центру надання адміністративних послуг, тис. грн.

- інженерно-геологічні дослідження, що проводяться для будівництва Центру надання адміністративних послуг, тис. грн

3134,8

114,7

10,0

35,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Показники продукту

Кількість проектів для реконструкції об’єктів, од., в т.ч.

-ПКД «Реконструкція покрівлі ЛПУ ЦМЛ, од.

-експертної оцінки розробленої ПКД з будівництва Центру надання адміністративних послуг

-інженерно-геологічні дослідження, що проводяться для будівництва Центру надання адміністративних послуг

9

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Показники ефективності

Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту, тис. грн., в т.ч.:

-ПКД «Реконструкція покрівлі ЛПУ ЦМЛ, тис. грн.

-експертної оцінки розробленої ПКД з будівництва Центру надання адміністративних послуг, тис. грн

-інженерно-геологічні дослідження, що проводяться для будівництва Центру надання адміністративних послуг, тис. грн

348,3

114,7

10,0

35,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Завдання 3. Забезпечення будівництва об’єктів      

Показники затрат

Загальний обсяг видатків направлених на будівництво об’єктів, тис. грн

Обсяг будівництва, (кв.м.)

170,0

3,948

0

0

Показники продукту

Кількість об’єктів, які планується побудувати, од.

1

0

0

Показники ефективності

Середні витрати на будівництво одного об’єкта, тис. грн

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта, тис. грн

170,0

43,06

0

0

0

0

 

 

                                                                               Додаток 3

                                                                               до бюджетної програми

                                                                               «Благоустрій міст, сіл, селищ»

Очікувані результативні показники

 

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Показники затрат:      
Загальна площа міста, тис. м.кв. 5320,0 5320,0 5320,0
Загальна кількість домів, що потребує впорядкування адресного господарства, од. 87 0,00 0,00
Загальний обсяг прибудинкових територій, тис. м.кв 12,0    
Загальний обсяг видатків по благоустрою міста, тис. грн., на: 3863,5 2653,3 2791,3

-придбання та встановлення дитячих майданчиків, тис. грн., в т.ч.:

- ігрових дитячих майданчиків, тис. грн.

- спортивних дитячих майданчиків, тис. грн

286,8

249,8

37,0

213,8

213,8

-

224,9

224,9

-

-оплата послуг з благоустрою міста, тис. грн. 2291,4 1392,1 1464,5
-оплата електроенергії з зовнішнього освітлення міста, тис. грн 480,0 513,0 539,7
-забезпечення захоронення померлих одиноких громадян, тис. грн 10,0 - -
-забезпечення відновлення пішохідного тротуару, тис. грн 220,0 - -
-забезпечення впорядкування адресного господарства, тис. грн 34,5 - -
- поточний ремонт асфальтового покриття доріг та тротуарів, тис.грн. 540,8    
Показники продукту:      
Обсяг виконаних послуг з благоустрою міста, тис. грн

2291,4

1392,1

1464,5

Кількість встановлених дитячих майданчиків, од., в т.ч.:

- ігрових дитячих майданчиків, од.

- спортивних дитячих майданчиків, од.

5

4

1

1

-

1

-

Кількість світо точок з зовнішнього освітлення міста,од. 335 335 335
Кількість поховань померлих одиноких громадян, од. 5 - -
Загальна площа пішохідних тротуарів, які планується відновити, м.кв. 440 - -
Загальна кількість домів, на яких планується провести заходи з впорядкування адресного господарства, од. 87 - -
Загальна площа асфальтового покриття доріг та тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт, тис.м.кв. 1,6388 - -
Показники ефективності:      

середня вартість одного встановленого дитячого майданчику, тис. грн., в т.ч.:

- ігрового дитячого майданчику, тис. грн.

- спортивного дитячого майданчику, тис. грн

62,45

37,0

213,8

213,8

-

224,9

224,9

-

середня вартість утримання однієї світо точки з зовнішнього освітлення міста, тис. грн 1,4 1,5 1,6
Середня вартість послуг з благоустрою 1 м.кв міста, грн 0,43 0,26 0,28
Середній розмір витрат на захоронення одного померлого одинокого громадянина, тис. грн 2,0 - -
Середній розмір витрат на відновлення 1 м.кв. пішохідного тротуару, тис. грн 0,5 - -
Середній розмір витрат на реалізацію заходів з впорядкування адресного господарства на 1 будинок, тис. грн 0,4 - -
Середній розмір витрат на реалізацію заходів з поточного ремонту асфальтового покриття доріг та тротуарів на 1 м.кв., тис.грн. 0,33    
Показники якості:      
Відсоток відновлених пішохідних тротуарів, % 100 - -
Відсоток виконаних послуг з благоустрою міста,% 100 100 100

Відсоток встановлених дитячих майданчиків,%, в т.ч.:

- ігрових дитячих майданчиків, тис. грн.

- спортивних дитячих майданчиків, тис. грн

100

100

100

100

100

-

100

100

-

Забезпечення здійснення оплати електроенергії з зовнішнього освітлення міста,% 100 100 100
Відсоток виконання заходів з впорядкування адресного господарства, % 100 - -
Відсоток виконання заходів з поточного ремонту асфальтового покриття доріг та тротуарів, % 100    

Додаток 4

до бюджетної програми

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

Очікувані результативні показники

Найменування показника 2017 рік

Показники затрат

Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, тис. грн.:

- КП «Керуюча компанія з ЖКП Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Водоканал Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради», тис. грн.

Розмір статутного капіталу на початок року, тис. грн.:

- КП «Керуюча компанія з ЖКП Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Водоканал Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради», тис. грн.

-2608,0

-374,8

-628,3

6876,9

5243,95

2770,2

Показники продукту

Обсяг коштів, який планується виділити на поповнення статутного капіталу, тис. грн., в т.ч.

- КП «Керуюча компанія з ЖКП Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Водоканал Вугледарської міської ради», тис. грн

- КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради», тис. грн.

940,1

251,0

644,1

45,0

Показники якості

Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, %:

-         КП «Керуюча компанія з ЖКП Вугледарської міської ради»

-         - КП «Водоканал Вугледарської міської ради»

-         КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради

Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, тис. грн.:

- КП «Керуюча компанія з ЖКП Вугледарської міської ради», тис. грн.

- КП «Водоканал Вугледарської міської ради», тис. грн.

-КП «Благоустрій» Вугледарської міської ради», тис. грн.

3,65

12,2827

1,6244

-2327,0

-4800,0

-1202,3

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)