Installing Joomla

Про стан виконавської дисципліни у Вугледарській

міській раді за І півріччя 2018 року

Впродовж І півріччя 2018 року у Вугледарській міській раді проводилась відповідна робота та вживались заходи з метою забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, своєчасного і якісного виконання завдань, визначених в документах вищих органів влади, депутатських запитах та зверненнях, розпорядженнях та окремих дорученнях голови обласної державної адміністрації, а також рішеннях міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнях і дорученнях міського голови.

До Вугледарської міської ради за І півріччя 2018 року надійшло 3064 документів, що на 10 % більше аналогічного періоду 2017 року (2792). Взято на контроль 803 документів. Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 27 %.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства – 23 %, відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 10 % та відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики – 9 %.

Листування відділів та управлінь міської ради за І півріччя 2018 року склало 3255 листів, що на 13 % менше аналогічного періоду 2017 року (3720).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства – 24 %; відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 11 %; управлінням соціального захисту населення – 9 %.

Стан виконання вхідних документів

На постійному контролі у керівництва міської ради перебувають доручення, які визначені в документах вищих органів влади. На їх виконання в установлені терміни надаються відповіді, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 1097 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

-       113 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 24 розпоряджень, на контролі залишається – 89.

-       902 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 620, на контролі залишається - 282.

-       13 звернень та запитів депутатів міських рад, всі виконані.

-       69 інформаційних запитів, всі виконані.

Відповіді на депутатські звернення та інформаційні запити надано вчасно з роз'ясненнями щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 67 %, на контролі залишається 371 документів, або 33 %.

Аналіз стану виконання контрольних доручень вищих органів влади за І півріччя 2018 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

-       98,8 % - виконання розпоряджень голови облдержадміністрації (виконано з порушенням терміну виконання – 2 доручень;

-       99,6 % - виконання інших документів (виконано з порушенням терміну виконання – 3 доручень, повністю не виконано – 5 доручень.

Стан виконання власних документів

За І півріччя 2018 року на 6 чергових та 12 позачергових засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 297 рішень, з них:

-    34 рішень взято на контроль;

-    30 рішень виконавчого комітету міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2018 роках;

-    22 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-    46 рішень прийнято на виконання власних рішень.

Міським головою прийнято 359 розпоряджень, з них з основної діяльності – 129 розпоряджень (у тому числі контрольних – 36).

Затверджено за І півріччя 2018 року на засіданнях сесії міської ради 213 рішень, з них:

-    40 рішень взято на контроль;

-    60 рішень міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2015-2017 роках;

-    5 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-    78 рішень прийнято на виконання власних рішень.

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 241 власних документів, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 93, розпоряджень міського голови – 39, рішень міської ради - 109.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, на контролі залишається – 118 документів, або 49 %.

Аналіз стану виконання контрольних доручень власних документів за І півріччя 2018 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

-       97,7 % - виконання рішень виконавчого комітету міської ради (повне не виконання – 1);

-       100 % - виконання рішень міської ради;

-       100 % - виконання розпоряджень міського голови.

За підсумками І півріччя 2018 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99,3 % проти 99,9 % аналогічного періоду 2017 року.

Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення термінів виконання документів. Слід звернути увагу начальників відділів та управлінь міської ради на незадовільний рівень підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету, на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання документів вищих органів влади, а саме повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок, підготовка документів відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи тощо.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів:

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щомісяця посадовим особам міської ради завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня та власних документів; переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щомісяця проводиться аналіз стану виконавської дисципліни;

- постійно надається методична допомога щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоквартально проводяться семінар-наради з питань виконавської дисципліни;

- щоквартально інформація про стан виконавської дисципліни розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради в розділі «Виконавчі органи / Виконавська дисципліна»;

- щопівроку готується розпорядження міського голови про зняття з контролю розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради.

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді за І півріччя 2018 року можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу                                            Н.О. Харкавлюк

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)