Installing Joomla

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               18.11.2016 № 7/10-32

                                                                               Секретар міської ради

                                                                               _________ В.В.Іваницький

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МІСТА ВУГЛЕДАРА

м.Вугледар

2016 рік

 

ЗМІСТ

ВСТУП 6
РОЗДІЛ І. Загальні положення  

Стаття 1.1.Правова основа Статуту

Стаття 1.2.Загальна характеристика міста

Стаття 1.3.Історична довідка

Стаття 1.4.Територіальна громада міста Вугледара

Стаття 1.5.Добровільне об’єднання суміжних територіальних громад

Стаття 1.6.Символіка територіальної громади міста Вугледара

Стаття 1.7.День міста та інші святкові дні

Стаття 1.8.Почесні відзнаки територіальної громади міста Вугледара

6

7

7

9

10

11

12

12

РОЗДІЛ ІІ.Місцеве самоврядування в місті Вугледарі  

Стаття 2.1.Поняття місцевого самоврядування

Стаття 2.2.Система місцевого самоврядування

13

13

РОЗДІЛ ІІІ.ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ  

Стаття 3.1.Форми здійснення місцевого самоврядування

Стаття 3.2.Місцеві вибори

Стаття 3.3.Місцевий референдум

Стаття 3.4.Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання

Стаття 3.5.Місцеві ініціативи

Стаття 3.6.Громадські слухання

Стаття 3.7.Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 3.8.Електронна форма участі у місцевому самоврядуванні

Стаття 3.9.Консультації з громадськістю

Стаття 3.10.Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 3.11.Участь в діяльності осередків політичних партій, громадських організацій, професійних та творчих спілок

Стаття 3.12.Участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 3.13.Участь в діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

Стаття 3.14.Масові заходи жителів міста

Стаття 3.15.Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

14

15

15

15

15

16

16

16

17

17

18

18

18

19

20

РОЗДІЛ IV.ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  

Стаття 4.1. Органи самоорганізації населення як складова системи місцевого самоврядування

Стаття 4.2. Порядок створення органів самоорганізації населення та здійснення ними повноважень

20

21

РОЗДІЛ V.ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У М.ВУГЛЕДАРІ  

Стаття 5.1. Загальні засади побудови органів місцевого самоврядування

Стаття 5.2. Вугледарська міська рада

Стаття 5.3. Депутат міської ради

Стаття 5.4. Постійні та тимчасові комісії міської ради

Стаття 5.5. Депутатські групи та депутатські фракції

Стаття 5.6. Секретар міської ради

Стаття 5.7. Вугледарський міський голова

Стаття 5.8. Виконавчі органи міської ради

Стаття 5.9. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 5.10. Базові документи та нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

22

22

22

24

23

25

25

26

27

27

РОЗДІЛ VI.ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА  

Стаття 6.1. Гарантії місцевого самоврядування

Стаття 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами

28

28

РОЗДІЛ VIІ.ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

Стаття 7.1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади

Стаття 7.2. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

29

30

Розділ VIІІ.ВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.ВУГЛЕДАР З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ  

Стаття 8.1. Взаємовідносини територіальної громади м.Вугледара з державою

Стаття 8.2. Взаємовідносини територіальної громади м.Вугледара з іншими територіальними громадами

31

31

РОЗДІЛ IX.МАТЕРІАЛЬНО–ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

Стаття 9.1.Комунальна власність територіальної громади

Стаття 9.2.Фінансова основа місцевого самоврядування

Стаття 9.3.Бюджет територіальної громади міста

Стаття 9.4.Спеціальні та цільові фонди міського бюджету

Стаття 9.5.Місцеві податки та збори

32

33

33

34

34

РОЗДІЛ X.ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
Стаття 10.1.Загальні засади 35

Стаття 10.2.Офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради

Стаття 10.3.Оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування

36

37

Стаття 10.4.Звітування Вугледарського міського голови, постійних комісій та депутатів Вугледарської міської ради 37
РОЗДІЛ ХІ.МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА Вугледара  

Стаття 11.1. Мета розвитку територіальної громади

Стаття 11.2. Принципи сталого розвитку територіальної громади

Стаття 11.3. Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади

37

37

37

РОЗДІЛ ХІІ.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

Стаття 12.1. Порядок прийняття та реєстрації Статуту

Стаття 12.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Стаття 12.3. Тлумачення норм Статуту

Стаття 12.4. Контроль за виконанням Статуту

38

38

39

39

 

ВСТУП

Вугледарська міська рада, як представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м.Вугледара, що несе відповідальність за соціально-економічний та культурний розвиток міста, виражаючи волю і інтереси громади, з метою забезпечення соціальної стабільності у місті, зміцнення громадянської злагоди, дотримання прав і свобод громадян, піклуючись про забезпечення гідних умов життя в місті, керуючись положеннями діючого законодавства України і міжнародного права, Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією про місцеве самоврядування та Європейською Хартією міст, та іншими нормативно-правовими документами і стандартами щодо місцевого самоврядування, приймає Статут територіальної громади міста Вугледара.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1.Правова основа Статуту

1.1.1.Статут територіальної громади міста Вугледара (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та з урахуванням положень «Європейської Хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР, та визначає правові, фінансові, організаційні положення здійснення місцевого самоврядування у м.Вугледарі, а також статус територіальної громади, особливості територіального устрою міста, принципи участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

1.1.2.Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

1.1.3.У разі змін у законодавстві України статті Статуту змінюються відповідно до них.

1.1.4.При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада м. Вугледара, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами України.

1.1.5.Предметом правового регулювання Статуту є:

- права та обов'язки членів територіальної громади, посадових осіб місцевого самоврядування;

- принципи діяльності територіальної громади в майновій, фінансовій та інших сферах, порядок реалізації органами місцевого самоврядування гарантованого Конституцією та законами України права комунальної власності;

- порядок здійснення контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування, застосування механізмів їх відповідальності перед територіальною громадою;

- форми та принципи впливу територіальної громади у вирішенні проблем місцевого значення.

Стаття 1.2.Загальна характеристика міста

1.2.1.Місто Вугледар є самоврядною територіальною одиницею – населеним пунктом – містом – в межах території якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування.

1.2.2.Місто Вугледар згідно з адміністративно-територіальним поділом України входить до складу Донецької області і є містом обласного значення.

1.2.3.Місто Вугледар розташоване в південно-західній частині Донецької області. Межує з сільськогосподарськими Мар'їнським та Волноваським районами.

1.2.4.Географічні координати міста – 47,79 північної широти та 37,25 східної довготи. Висота над рівнем моря 184 метра.

1.2.5.Місто Вугледар - шахтарське місто з моноструктурою господарського комплексу, основа якого – вугільна промисловість.

Стаття 1.3.Історична довідка

Місто Вугледар засноване у 1964 році як центр майбутнього великого району видобутку кам'яного вугілля, розвідані запаси якого становлять 1395 млн. тон.

На початку 60-х років на місті сучасного міста Вугледара був степ, точніше, колгоспні поля, які поступово поступалися територією новобудові, що називалася тоді «будівництво Південного Донбасу». Країні було потрібно вугілля. Старі родовища Донбасу вже виробилися, і геологи знайшли нові багаті підземні поклади між Донецьком і Маріуполем.

Прийнята 14.06.1962 року Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи з подальшого розвитку вугільної промисловості Донецького басейну» визначила головним завданням партійних і господарських органів Донбасу подальший розвиток видобутку вугілля, з цією метою «для забезпечення будівництва шахт у вугільному районі південної часті Донецького басейну: Раді Міністрів Української РСР - підготувати в 1962 році проектно-кошторисну документацію, а в 1963 році – здійснити будівництво основних об’єктів підготовчого періоду». На виконання даної Постанови в 1963 році інститутом «Донгіпрошахт» виконано генеральний план об’єднаного масиву шахт Південного Донбасу і проектне завдання житлово-побутового будівництва шахти «Південнодонбаська №1». Фактично перші робочі креслення об'єктів Південного Донбасу були випущені в 1964 році. Наказом голови держкомітету паливної промисловості при Держплані СРСР у липні 1964 року проектне завдання на будівництво шахти «Південнодонбаська №1» було затверджене. З самого початку планувалося заложити 7 великих шахт, потужністю 3-8 тис. тон вугілля на добу.

         Освоєння регіону розпочалося з будівництва залізничної станції «Південнодонбаська». 18 лютого 1964 року 12 першопрохідників – робітників тресту «Донецькшахтобуд» – висадилися на посту № 90 Донецької залізниці. Керували робітниками виконроб Гриценко К.Ф. і майстер Марченко Л.М. Вже у цей же день звільнено майданчик під будівництво будинку залізничної станції. Фактично до місця будівництва, крім залізниці, ніяких інших шляхів не було. З приходом тепла почалися роботи з будівництва житлових будинків для працівників станції. Залізничний комплекс на Південному Донбасі було введено в експлуатацію в 1974 році.

Відлік віку міста Вугледара ведеться від того, коли у фундамент першого житлового будинку у 1964 році був закладений перший камінь. Перший житловий будинок був заселений у 1966 році. У житті нового селища незвичайним було те, що всі організації відкривалися майже одночасно. Але основною метою будівництва і самими головними подіями у житті було спорудження шахт.

Будівництво первістка Південного Донбасу – шахти «Південнодонбська №1» - розпочалося у травні 1967 року, коли на будівництво приїхала перша бригада шахтобудівельного управління №2 під керівництвом Черняховського Ю.Є. Будівництво продовжувалось 6 років, та вже в грудні 1973 року гірники шахти видали на-гора своє перше вугілля. А свій перший мільйон тонн вугілля шахта видала вже в 1976 році. Другою в регіоні стала шахта «Південнодонбаська №3» (нині – шахта ім. М.С.Сургая), запроектована в центрі родовища. За планом це була найбільша шахта на родовищі, продуктивністю 8 тис. тонн вугілля («Південнодонбаська» №1 - 6 тис. тонн.). Будівництво шахти розпочалося в 1975 році та було оголошено Всесоюзним ударним комсомольським. В 1985 році, у рік п’ятдесятиріччя стахановського руху та на День шахтаря, шахта-новобудова видала своє перше вугілля.

         З самого початку шахта «Південнодонбаська №1» і нове селище було підпорядковане Мар’їнському району Донецької області. Рубіжним роком стає 1969 рік, коли 18 червня виходить Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння селищу будівництва вугільних шахт Мар’їнського району найменування Вугледар. Рішенням Донецького облвиконкому від 26.06.1969 року Вугледар віднесено до категорій селищ міського типу (смт) і в ньому утворюють Вугледарську селищну раду.

Подальший розвиток селища вимагав будівництва упорядженого житла, тому активно будуються житлові будинки (з номерами, але поки ще без назв вулиць), а також гуртожитки. В 1960-1970-х роках формується соціальна інфраструктура селища. На 01.01.1970 р. у селищі вже налічувалося 2264 мешканця.

У березні 1973 року Вугледар підпорядковується Петровському району міста Донецька. З жовтня 1989 року селище міського типу Вугледар віднесено до категорії міст районного підпорядкування. За Постановою Верховної Ради України №1943-XII від 06.12.1991 р. Вугледар набуває статусу міста обласного підпорядкування.

         Сьогодні Вугледар – сучасне промислове місто з розвинутою інфраструктурою. Територія міста 5,32 кв.км, що складає 0,02 % території Донецької області. Населення -15,2 тисячі мешканців.

Стаття 1.4.Територіальна громада міста Вугледара

14.1.Територіальну громаду м.Вугледара складають мешканці міста, які об’єднані проживанням в адміністративних межах м. Вугледара і зареєстровані у відповідних органах, як постійні мешканці міста.

1.4.2.Територіальна громада м.Вугледара є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.

1.4.3.Територіальна громада м. Вугледара здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через Вугледарську міську раду, її виконавчі органи та посадових осіб.

1.4.4.Компетенцією територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування у м. Вугледарі є її правомочність вирішувати всі питання місцевого значення, які віднесені Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання місцевого самоврядування.

1.4.5.При здійсненні місцевого самоврядування до компетенції територіальної громади належить:

- формування міської ради, обрання міського голови;

- дострокове припинення повноважень міської ради та міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні;

- здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

1.4.6.Через відповідні органи місцевого самоврядування територіальна громада здійснює:

         - управління майном, що є в комунальній власності;

         - визначення об’єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені в будь-якій формі;

         - заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;

         - затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку та контроль за їх виконанням;

         - затвердження міського бюджету, внесення змін до нього та контроль за його виконанням;

         - встановлення місцевих податків та зборів відповідно до законодавства;

         - забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

         - утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, установ, організацій та здійснення контролю за їх діяльністю;

         - реалізація норм етики і добропорядної поведінки на території міської громади;

         - об’єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об’єднань;

         - вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції органів місцевого самоврядування.

1.4.7.В компетенції територіальної громади знаходяться вирішення питань, делегованих місцевому самоврядуванню, повноважень органів державної виконавчої влади.

1.4.8.Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м.Вугледарі в повному обсязі мають члени територіальної громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними та яким чинним законодавством надано право голосу на виборах.

1.4.9.Члени територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування мають право:

         - безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах демократії (місцеві вибори, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, колективні та індивідуальні звернення, інше);

         - обирати і бути обраними в органи і на посади в системі місцевого самоврядування, які визначаються законами як виборні, на рівних підставах;

         - брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міської ради, окремих депутатів, міського голови у встановленому законом порядку;

         - брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

         - одержувати повну і достовірну інформацію з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування з різних аспектів міського життя;

         - вносити до міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, або пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції та законам України;

         - направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування і отримувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

         - на особистий і колективний прийом міським головою та іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

         - бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.

1.4.10.Кожному члену територіальної громади м. Вугледар забезпечується право на використання усіх конституційних прав та свобод громадян.

1.4.11.Члени територіальної громади зобов’язані:

         - дотримуватися положень Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту, Кодексу етики, честі, порядності;

         - здійснюючи свої права та реалізовуючи власні інтереси у місті Вугледарі, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, що охороняються законом.

Стаття 1.5.Добровільне об’єднання суміжних територіальних громад

1.5.1.Територіальна громада міста Вугледара має право відповідно до закону на добровільне об’єднання з громадами суміжних територіальних громад сіл, селищ, міст.

1.5.2.При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади.

1.5.3.Формування спроможної об’єднаної територіальної громади здійснюється з урахуванням:

-     здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-     історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-     розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-     фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-     трудової міграції населення;

-     доступності послуг у відповідних сферах.

Стаття 1.6.Символіка територіальної громади міста Вугледара

1.6.1.Територіальна громада м.Вугледара має власну символіку: герб, прапор міста та інші символи (надалі – місцева символіка), що відображають історичні, культурні, духовні та інші традиції міста До місцевої символіки належать також назви чи зображення архітектурних та історичних пам'яток м. Вугледара.

1.6.2.Використання місцевої символіки та назви міста з комерційною метою (у назвах підприємств, товарних знаках, назвах продукції тощо) допускається тільки за наявності дозволу на використання місцевої символіки та за умови сплати збору у встановленому порядку.

1.6.3.Зміст та опис символіки міста Вугледара:

Герб УгледарГерб Вугледара — офіційний символ міста Вугледара Донецької області. Герб міста затверджено рішенням Вугледарської міської ради 19.10.1995 із змінами та доповненнями від 13.10.2006.

      Мотив герба відображає нерозривний зв’язок між долею міста і вугледобувною промисловістю, що дала йому життя. В горішній частині герба розташовані цифри 1964 – рік заснування, нижче - назва міста. Поле герба двокольорове: чорне і блакитне. Нижня частина зображено у чорному кольорі і символізує основну галузь промисловості - вугільну. Чорне поле утворює силует терикону, на ньому золотава рука, що тримає желонку світло-сірого кольору. Золотава рука символізує майстерність, професійність і мужність гірників. Світло-сіра желонка встановлює історичний зв’язок між поколіннями шахтарів і підкреслює, що праця гірників залишається важкою і небезпечною. Верхня частина - в блакитному кольорі, на фоні якого зображене сонце, що сходить, з десяттю проміннями, що символізують духовні традиції і відродження міста.

 

Прапор міста Вугледара — офіційний символ міста Вугледара Донецької області. Затверджений 26 грудня 2007 року рішенням міської ради. Герб міста представляє собою прямокутник. Полотнище двокольорове. Середня частина прапора - це смуга насичено - блакитного кольору шириною 5/7 загальної ширини прапора. Згори і знизу середня смуга прапору обрамлена смугами яскраво - жовтого кольору, ширина кожної 1/7 загальної ширини прапора. В центрі полотнища розташований герб міста.

1.6.4.Порядок використання символіки територіальної громади м. Вугледара визначається окремим Положенням, яке затверджує міська рада.

1.6.5.На будинку, де розташовані міська рада та її виконавчий комітет, встановлюється Герб та Державний Прапор України, Прапор міста.

1.6.6.На державних і загальноміських заходах поряд з Державним Прапором України піднімається прапор міста і виконується Гімн України.

Стаття 1.7.День міста та інші святкові дні

1.7.1.Свято міста - День міста Вугледара – офіційно встановлено 30 серпня 1997 року та пов’язане з датою його заснування та шахтарською працею.

1.7.2.День міста Вугледара – загальноміське свято, що відзначається щороку в останню суботу серпня і приєднується до Дня шахтаря, та супроводжується урочистостями та масовими заходами

1.7.3.Проявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення за рішенням міської ради можуть встановлюватись і інші святкові дні.

Стаття 1.8.Почесні відзнаки територіальної громади міста Вугледара

18.1.Члени територіальної громади м.Вугледара та інші особи, які відзначились самовідданим служінням інтересам або доброчинною діяльністю задля блага громади, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту мешканців Вугледара, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей громади міста, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади м. Вугледара.

1.8.2.Члени територіальної громади можуть бути нагороджені однією з таких відзнак:

         - Почесний громадянин міста Вугледара;

         - Почесний знак відзнаки;

         - Почесна Грамота та Грамота Вугледарської міської ради;

         - Подяка міського голови.

1.8.3.Підстави та порядок нагородження, облік, а також статус нагороджених осіб визначаються згідно з Положенням про почесні відзнаки територіальної громади м. Вугледара, яке затверджується рішенням міської ради.

РОЗДІЛ II.МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ВУГЛЕДАРІ

Стаття 2.1.Поняття місцевого самоврядування

2.1.2.Місцеве самоврядування у місті Вугледарі – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста Вугледара самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів України.

2.1.2.Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Вугледара в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.1.3.Органи і посадові особи державної влади на території територіальної громади м.Вугледара не мають права втручатись у законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2.1.4.Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення територіальною громадою м.Вугледара належних їй повноважень.

2.1.5.Місцеве самоврядування у м. Вугледарі здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, чинних міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Статуту та інших нормативно-правових актів.

Стаття 2.2.Система місцевого самоврядування

2.2.1.Систему місцевого самоврядування міста Вугледара складають:

         - територіальна громада міста Вугледара;

         - Вугледарська міська рада;

         - Вугледарський міський голова;

         - виконавчі органи міської ради;

         - органи самоорганізації населення.

2.2.2.Вугледарська міська рада, її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, Вугледарський міський голова та інші посадові особи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку та межах, визначених Конституцією і Законами України, цим Статутом. Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення наданих їм повноважень, не допускається.

РОЗДІЛ III. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 3.1.Форми здійснення місцевого самоврядування

3.1.1.Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

3.1.2.Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

         - місцевий референдум;

         - місцеві вибори;

         - загальні збори громадян за місцем проживання;

         - місцеві ініціативи;

         - громадські слухання;

         - індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

         - електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

         - консультації з громадськістю;

         - участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

         - участь у діяльності осередків політичних партій, громадських організацій, професійних, та творчих спілок;

         - участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення;

         - участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;

         - масові заходи мешканців міста (мітинги, демонстрації тощо);

         - інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.

3.1.3. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

3.1.4.Обмеження прав територіальної громади міста Вугледара на місцеве самоврядування згідно з Конституцією України та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

3.1.5.Спорудження (створення) і демонтаж пам’ятників (монументів) місцевого значення, найменування і перейменування вулиць, парків на території міста Вугледара здійснюється залежно від суспільної вагомості питання після громадського обговорення та розгляду на громадських слуханнях, загальних зборах громадян за місцем проживання або проведення місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства.

Стаття 3.2.Місцеві вибори

3.2.1.Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради та міського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про місцеві вибори» загального, рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3.2.2.Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, які мають право голосу, і проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством про вибори.

Стаття 3.3.Місцевий референдум

3.3.1.Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

3.3.2.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

3.3.3.На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

3.3.4.Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на території Вугледарської міської ради.

3.3.5.Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

Стаття 3.4.Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання

3.4.1.Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

3.4.2.Рішення загальних зборів (конференцій) громадян враховуються органами місцевого самоврядування у їх діяльності.

3.4.3.Порядок проведення загальних зборів (конференцій) громадян за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.5.Місцеві ініціативи

3.5.1.Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція членів територіальної громади до міської ради про необхідність розгляду будь-якого питання і ухвалення рішення або внесення проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до компетенції міської ради.

3.5.2.Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група, чисельністю не менше п’яти осіб, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше як 200 підписів членів територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

3.5.3.Міська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на чергових пленарних засіданнях міської ради з обов'язковою участю ініціативної групи.

3.5.4.Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, органів державної виконавчої влади, а також питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум.

3.5.5.Порядок внесення місцевої ініціативи визначається Положенням про місцеві ініціативи у місті Вугледарі, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.6.Громадські слухання

3.6.1.Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

3.6.2.Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання у місті Вугледарі, що затверджується міської радою.

Стаття 3.7.Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

3.7.1.Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

3.7.2.Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, незалежно від їх політичних поглядів, статі, мають право подавати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до їх відання.

3.7.3. Порядок подачі та розгляду звернень громадян визначається Законом України «Про звернення громадян» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3.8.Електронна форма участі у місцевому самоврядуванні

3.8.1.Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».

3.8.2.Особливою формою електронного колективного звернення громадян є електронна петиція.

3.8.3.Електронна петиція є однією з форм участі членів територіальної громади м.Вугледара, які досягли віку 18 років, і не визнані судом недієздатними, у здійсненні місцевого самоврядування,

3.8.4.Електронна петиція — це колективне електронне звернення (ініціатива) громадян до Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету, яка подається через офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради шляхом розміщення тексту Петиції на веб- сервісі «Електронні петиції м. Вугледар».

Громадяни можуть також звернутися до Вугледарської міської ради з Петицією через веб-сайт громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку Петиції.

3.8.6.Електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 200 підписів протягом одного місяця з дня оприлюднення.

3.8.7.Вугледарська міська рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:

         - безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

         - електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

         - недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

         - фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

3.8.8.Розгляд електронної петиції здійснюється відповідно до ст. 231 Закону України «Про звернення громадян» та Положення про порядок розгляду електронних петицій у Вугледарській міській раді, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.9.Консультації з громадськістю

3.9.1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування проводять консультації з громадськістю з питань, що відносяться до їх компетенції.

3.9.2.Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю у місті Вугледарі, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 3.10.Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

3.10.1.Мешканці міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Вугледарської міської ради та її виконавчого комітету згідно з Регламентами роботи міської ради та Регламентом виконавчих органів міської ради.

3.10.2.Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

3.10.3.Члени територіальної громади, яким надано право голосу на виборах, мають право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Стаття 3.11.Участь у діяльності осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок

3.11.1.Мешканці міста мають право брати участь у діяльності осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок.

3.11.2.Зареєстровані у встановленому законом порядку місцеві осередки політичних партій, громадські об’єднання, професійні і творчі спілки відповідно до законодавства:

-       беруть участь в організації місцевих виборів;

-       через депутатів у міській раді беруть участь у виробленні та здійсненні місцевої політики;

-       сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

-       через своїх представників беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування.

-       сприяють залученню мешканців міста до робіт на громадських засадах з благоустрою території міста, наданню послуг соціально - незахищеним верствам населення.

3.11.3.Обмеження участі місцевих осередків політичних партій, громадських об’єднань, професійних та творчих спілок у здійсненні місцевого самоврядування не допускається, якщо це не передбачено законом.

         Стаття 3.12.Участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення

3.12.1.Мешканці міста мають право створювати і брати участь у діяльності органів самоорганізації населення у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та Положенням про порядок створення органів самоорганізації населення на території міста Вугледара, що затверджується рішенням Вугледарської міської ради.

Стаття 3.13.Участь в діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

3.13.1.З метою організації забезпечення потреб мешканців міста та врахування їх думки при здійсненні місцевого самоврядування члени територіальної громади мають право брати участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування, порядок діяльності і формування яких визначається відповідними Положеннями.

3.13.2.Консультативно-дорадчі органи надають консультативну допомогу міській раді та її виконавчим органам, беруть участь у розробці проектів рішень органів та посадових осіб міської ради тощо.

3.13.3.Консультативно-дорадчі органи при міській раді чи її виконавчих органах можуть утворюватись за ініціативою міського голови, депутатів міської ради або мешканців міста, якщо останні внесли таку пропозицію у порядку місцевої ініціативи, з метою представлення інтересів громадськості при здійсненні управління, підвищенні якості та ефективності діяльності органів міської влади.

3.13.4.Вугледарська міська рада, виконавчий комітет міської ради та Вугледарський міський голова можуть своїми рішеннями (розпорядженнями) утворити консультативно-дорадчі органи у відповідних формах (громадські ради, тимчасові комісії, робочі групи тощо) та за напрямками діяльності (архітектура та містобудування, економічна та гуманітарна політика, житлово-комунальне господарство, екологія тощо).

3.13.5.До складу консультативно-дорадчих органів залучаються фахівці-практики та науковці, які володіють необхідними знаннями, досвідом та навиками, і погоджуються надати допомогу у вдосконаленні роботи міської ради, привнести свій вклад у розвиток міста.

Стаття 3.14.Масові заходи мешканців міста

3.14.1.Мешканці міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення.

3.14.2.Відповідні масові заходи можуть проводитися за умови обов’язкового завчасного сповіщення про це Вугледарську міську раду через організаторів (ініціаторів) таких заходів.

3.14.3.Сповіщення повинно відбуватися шляхом письмового повідомлення Вугледарської міської ради із зазначенням місця, часу, мети проведення заходу, а також юридичної адреси організації, контактної інформації про особу, відповідальну за проведення заходу.

3.14.4.При отриманні відповідного повідомлення про проведення масових заходів з’ясовуються умови їх проведення, відповідність чинному законодавству, а також повідомляються правоохоронні органи, інші зацікавлені підрозділи.

3.14.5.Строк завчасного сповіщення має бути достатнім для того, щоб Вугледарська міська рада мала визначитися, наскільки проведення такого зібрання відповідає закону, та в разі потреби звернутися до суду для вирішення спірних питань.

3.14.6.Обмеження конституційного права на мирне зібрання може встановлюватися виключно судом відповідно до закону і лише в інтересах безпеки і громадського порядку з метою запобігання заворушення чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 3.15.Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

3.15.1.У місті Вугледарі, крім вищезазначених форм членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, можуть бути використані, також такі форми:

         - проведення громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

         - участь громадян в охороні громадського порядку та у діяльності відповідних громадських формувань;

         - здійснення громадського контролю, в тому числі, за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм;

         - виконання на громадських засадах робіт з благоустрою територій міста, підтриманні у відповідному стані будинків, наданні послуг соціально - незахищеним жителям міста та інше;

         - виконання волонтерської роботи в інтересах територіальної громади;

         - участь у роботі громадських приймалень депутатів міської ради;

         - участь в організації і проведенні «круглих столів», нарад та засідань з метою безпосереднього обговорення з міською владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозицій для їх вирішення;

         - проведення соціологічних досліджень, робота телефону довіри тощо.

         3.15.2.Використання тих чи інших форм участі громадян у місцевому самоврядуванні, їх діяльність та формування визначаються відповідними положеннями, що затверджуються міською радою, або у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.15.3.Перелік форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування у місті Вугледарі, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

3.15.4.Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти становленню нових форм участі мешканців міста у здійсненні місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ IV.ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 4.1.Органи самоорганізації населення як складова системи місцевого самоврядування

4.1.1.Органи самоорганізації населення є складовою системи місцевого самоврядування та однією з форм участі членів територіальної громади міста у вирішенні окремих питань місцевого значення.

4.1.2.Члени територіальної громади відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення” можуть створювати органи самоорганізації населення за територіальною ознакою. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення міста, визначається рішенням міської ради.

4.1.3.У місті можуть створюватися такі органи самоорганізації населення: будинкові комітети – в межах будинку (кількох будинків), вуличні – в межах території однієї, кількох або частини вулиці в місцях індивідуальної забудови, комітети кварталів – в межах території окремого кварталу; комітети мікрорайонів – в межах території окремого мікрорайону.

         4.1.4.Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення у визначеному порядку, можуть жителі, які на законних підставах проживають на території міста Вугледара.

4.1.5.Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради відповідного скликання, якщо інше не передбачено рішенням міської ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

4.1.6. Вугледарська міська рада може наділяти органи самоорганізації населення частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 4.2.Порядок створення органів самоорганізації населення та здійснення ними повноважень

         4.2.1.З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори (конференція) громадян за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

         4.2.2.На зборах (конференції) громадян за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Вугледарській міській раді.

         4.2.3.Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською радою.

         4.2.4.Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. Якщо відбувається реєстрація цього органу, то він набуває статусу юридичної особи.

         4.2.5.Міська рада може надавати органу самоорганізації населення власні повноваження (або їх частину) з одночасною передачею відповідних коштів та матеріально-технічного забезпечення. Вона також контролює виконання наданих нею повноважень органу самоорганізації населення.

         4.2.6.Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.

         4.2.7.Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв'язку в межах бюджету Вугледарської міської ради.

РОЗДІЛ V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ВУГЛЕДАРІ

Стаття 5.1.Загальні засади побудови органів місцевого самоврядування

5.1.1.Органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Вугледар є:

         - Вугледарська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування;

         - Вугледарський міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови та інші посадові особи місцевого самоврядування;

         - виконавчий комітет міської ради та інші виконавчі органи міської ради (відділи та управління та інші структурні підрозділи).

5.1.2.Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади міста, від її імені та в її інтересах згідно із законодавством України, Статутом територіальної громади міста Вугледара.

5.1.3.Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі повноваження органів державної виконавчої влади та делеговані йому окремі повноваження міської ради.

5.1.4.Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

5.1.5.Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

5.1.6.Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.

Стаття 5.2.Вугледарська міська рада

5.2.1.Вугледарська міська рада (надалі – міська рада) є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Вугледарі, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції і повноваження місцевого самоврядування.

5.2.2.Загальний склад міської ради встановлюється у межах, що визначені законодавством.

5.2.3.Термін повноважень міської ради визначається Конституцією України. Порядок організації і проведення виборів депутатів до міської ради проводиться відповідно до чинного законодавства України про місцеві вибори.

5.2.4.Міська рада є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в органах Державного казначейства України, символіку, набуває від свого імені майнові і особисті немайнові права та несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у судах та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.

5.2.5.Вугледарська міська рада є неприбутковою організацією, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

5.2.6.З урахуванням п.133.4.1, п.133.4.2 ст.133 Податкового кодексу України Вугледарська міська рада не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.2.7.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

5.2.8.Міська рада є повноважною за умови обрання не менше ніж дві третини депутатів від загального складу ради.

5.2.9.Повноваження міської ради попереднього скликання припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

5.2.10.Організація і порядок роботи міської ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом та Регламентом Вугледарської міської ради.

Стаття 5.3.Депутат міської ради

5.3.1.Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради відповідно до чинного законодавства про місцеві вибори. Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або самої міської ради.

5.3.2.Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради

5.3.3.Депутат міської ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями, громадянами.

5.3.4.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України та Регламентом Вугледарської міської ради.

Стаття 5.4.Постійні та тимчасові комісії міської ради

5.4.1.Постійні комісії міської ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень міської ради, діяльності виконавчих органів міської ради у сфері компетенції комісії.

5.4.2.Кількісний склад постійної комісії не може бути більшим третини складу міської ради та меншим трьох депутатів міської ради.

5.4.3.Перелік, функціональна спрямованість і повноваження, порядок їх створення і організації діяльності визначаються чинним законодавством, Регламентом Вугледарської міської ради та Положенням про постійні комісії міської ради.

         5.4.4.Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

         5.4.5.Міська рада може створювати тимчасові контрольні комісії міської ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів міської ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень міської ради, а також інших конкретних питань, визначених міської радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування

         5.4.6.Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

         5.4.7.Тимчасова контрольна комісія міської ради здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій міської ради.

         Стаття 5.5.Депутатські групи та депутатські фракції

         5.5.1.Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

         5.5.2.Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.

         5.5.3.Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у багатомандатному виборчому окрузі.

         5.5.4.Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами міської ради.

         5.5.5.Членство депутата міської ради в депутатській фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у багатомандатному виборчому окрузі.

         5.5.6.Порядок утворення, діяльності депутатських груп та депутатських фракцій визначається чинним законодавством та Регламентом Вугледарської міської ради.

         Стаття 5.6.Секретар міської ради

         5.6.1.Секретар міської ради є посадовою особою Вугледарської міської ради, яка відповідає за організацію її роботи.

         5.6.2.Секретар міської ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень міської ради за процедурою таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

         5.6.3.Секретар міської ради діє на підставі та в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також Регламентом Вугледарської міської ради.

         5.6.4.Секретар міської ради працює в міській раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

         Стаття 5.7.Вугледарський міський голова

5.7.1.Вугледарський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Вугледара.

5.7.2.Вугледарський міський голова очолює виконавчий комітет та виконавчі органи міської ради, головує на засіданнях міської ради та виконавчого комітету, забезпечує додержання Конституції України та законів України, виконання Указів Президента України та органів виконавчої влади на території міста Вугледара, виконує інші повноваження, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», даним Статутом, здійснюючи їх на постійній основі.

5.7.3.Вугледарський міський голова представляє інтереси територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян тощо; укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства, звертається до суду з питань визнання незаконними актів органів державної виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Вугледара, а також повноваження міської ради та її органів.

5.7.4.Вугледарський міський голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи у позаробочий час), бути депутатом будь-якої ради, займатися підприємницькою діяльністю, отримуючи від цього прибуток.

5.7.5.Повноваження Вугледарського міського голови розпочинаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і складення ним Присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

5.7.6.Повноваження Вугледарського міського голови закінчуються у день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, а якщо міська рада не обрана, то з моменту вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону України особи (окрім випадків дострокового припинення його повноважень).

5.7.7.При здійсненні наданих повноважень Вугледарський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою та міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень державних органів виконавчої влади — підконтрольним державним органам виконавчої влади.

Стаття 5.8.Виконавчі органи міської ради

5.8.1.Виконавчими органами Вугледарської міської ради є її виконавчий комітет та інші виконавчі органи (управління, відділи, структурні підрозділи тощо), утворені міською радою, які є неприбуткові організації, утворені та зареєстровані в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій.

5.8.2.Виконавчі органи міської ради підконтрольні і підзвітні міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

5.8.3.У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської

ради здійснюють власні і делеговані повноваження у сферах і галузях:

         - соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку,

бюджету, фінансів і цін;

         - управління комунальною власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;

         - будівництва;

         - освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

         - регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;

         соціального захисту населення;

         - зовнішньоекономічної діяльності;

         - оборонної роботи;

         - щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою;

         - щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

         - безоплатної первинної правової допомоги ;

         - щодо визначення державними нагородами України;

         - інші надані законом повноваження.

5.8.4.Вугледарська міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами та міським головою в межах повноважень, наданих Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам міської ради.

         Стаття 5.9.Виконавчий комітет міської ради

5.9.1.Виконавчий комітет міської ради - колегіальний виконавчий орган місцевого самоврядування, що утворюється міською радою на термін її повноважень.

5.9.2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджує міська рада за пропозицією Вугледарського міського голови.

5.9.3.Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступники) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря міської ради та інших осіб. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради (крім секретаря міської ради).

5.9.4.Очолює виконавчий комітет міської ради Вугледарський міський голова.

5.9.5.Засідання виконавчого комітету міської ради є основною формою роботи. Засідання скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочними, якщо у них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.9.6.Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються міським головою. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків – першим заступником міського голови.

5.9.7.Виконавчий         комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів міської ради.

5.9.8.Виконавчий комітет міської ради здійснює свою діяльність у відповідності до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, цього Статуту та інших нормативно - правових актів.

Стаття 5.10.Базові документи та нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

5.10.1.Організацію і функціонування місцевого самоврядування регламентують Конституція і закони України, відповідні акти Президента України і Кабінету Міністрів, акти органів місцевого самоврядування та рішення, прийняті на місцевих референдумах.

5.10.2.Систему нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування міста складають:

         - Статут територіальної громади;

- рішення територіальної громади, прийняті на місцевих референдумах;

- рішення міської ради;

- розпорядження міського голови;

- рішення виконавчого комітету міської ради.

5.10.3.Акти органів місцевого самоврядування нормативно-правового характеру, які стосуються жителів міста та суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих чи розташованих на території міста, підлягають офіційному оприлюдненню в п'ятиденний термін з моменту прийняття та набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо документом не встановлено більш пізній термін введення у дію. Рішення іншого характеру вступають у дію з моменту їх прийняття.

5.10.4.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також рішення територіальної громади на місцевому референдумі, прийняті згідно з чинним законодавством і в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання суб'єктами місцевого самоврядування на відповідній території.

5.10.5.Акти міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, а також рішення територіальної громади на місцевому референдумі, прийняті згідно з чинним законодавством і в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма, розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

5.10.6.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування в разі їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

5.10.7.Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли, за поданням міського голови та зверненням депутатів міської ради, загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА

Стаття 6.1.Гарантії місцевого самоврядування

6.1.1.Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів.

6.1.2.Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм повноважень.

6.1.3.Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як один раз на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, з інших питань, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.

Стаття 6.2.Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами

6.2.1.Органи, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами за порушення ними Конституції України і законів України, положень цього Статуту відповідно до чинного законодавства.

6.2.2.Прийняті акти в системі місцевого самоврядування як такі, що не відповідають нормам Конституції та законів України, визнаються незаконними в судовому порядку.

6.2.3.Якщо фізичним чи юридичним особам завдана шкода в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, то відшкодування проводиться за рахунок коштів міста, а якщо така шкода заподіяна посадовими особами місцевого самоврядування, то за рахунок їх власних коштів відповідно до чинного законодавства.

6.2.4.Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій або бездіяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у судовому порядку.

РОЗДІЛ VIІ. ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 7.1.Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади

7.1.1.Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.

7.1.2.Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування, незалежно від державних органів виконавчої влади.

7.1.3.Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

7.1.4.Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.

7.1.5.Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади.

Стаття 7.2.Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

7.2.1.Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями та установами міста визначаються формою власності та джерелами фінансування суб’єктів господарювання.

7.2.2.З підприємствами, що не є комунальною власністю міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої соціально-економічні відносини на договірній та регуляторній основі в межах передбачених законодавством повноважень.

7.2.3.Відповідно до чинного законодавства та даного Статуту органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо:

         - надання згоди про зміни функціонального призначення об’єктів соціальної сфери;

         - розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг з питань благоустрою міста, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності міста, виробництва продукції та виконання інших робіт;

         - встановлення згідно з нормами чинного законодавства правил та норм ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

         - надання фінансової допомоги, пільг на податки, які надходять до бюджету міста, тим підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного та культурного розвитку міста;

         - визначення пріоритетних для розвитку міста видів підприємницької діяльності.

7.2.4.Органи та посадові особи місцевого самоврядування по відношенню до підприємств, організацій та установ комунальної власності здійснюють такі функції:

         - призначають та звільняють з посади їх керівників;

         - утворюють, реорганізовують та ліквідовують їх;

         - визначають мету, функції, організаційні форми та порядок їх діяльності, затверджують Статути;

         - відповідно до законодавства встановлюють ціни, тарифи на продукцію та послуги;

         - приймають рішення про їх відчуження відповідно до законодавства;

         - контролюють ефективність і законність використання ними майна;

         - визначають порядок використання їх доходів та прибутку, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.

РОЗДІЛ VIII.ВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ВУГЛЕДАРА З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Стаття 8.1.Взаємовідносини територіальної громади міста Вугледара з державою

8.1.1.Взаємовідносини територіальної громади міста з державою визначаються у спосіб та у межах, що передбачені Конституцією України та законами України.

8.1.2.Основними напрямками здійснення відносин є:

8.1.2.1.У сфері фінансів та майна:

- надання державою фінансової підтримки для виконання повноважень органами місцевого самоврядування, зокрема у формі субвенцій;

- надання територіальною громадою міста Вугледара державі частини доходів від загальнодержавних податків і зборів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

- безоплатна передача державою майна територіальній громаді та навпаки.

8.1.2.2.У сфері охорони здоров’я, освіти та соціального захисту:

- виконання органами місцевого самоврядування у місті Вугледарі політики держави та загальнодержавних програм у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту;

- надання організаційної, методичної та фінансової допомоги органам місцевого самоврядування у місті Вугледарі на виконання політики держави та загальнодержавних програм у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

8.1.2.3.У сфері забезпечення законності та правопорядку:

- здійснення органами місцевого самоврядування у місті Вугледарі своєї діяльності лише на підставі, у межах повноважень, та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

- здійснення державою нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування у місті Вугледарі, а також за законним, ефективним витрачанням коштів міського бюджету.

Стаття 8.2.Взаємовідносини територіальної громади міста Вугледара з іншими територіальними громадами

8.2.1.З метою захисту спільних інтересів громад, запровадження більш ефективних механізмів розв’язання питань, обміну досвідом необхідне налагодження відносин з іншими територіальними громадами.

8.2.2.Відносини оформлюються шляхом укладання відповідних договорів або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

8.2.3.Територіальна громада міста Вугледара вправі спільно з іншою територіальною громадою (громадами):

-     об'єднувати на договірних засадах кошти міського бюджету та іншого міського бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

-     об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності для виконання спільних проектів або для спільного утримання комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби;

-     визначати порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

-     добровільно об'єднуватись з іншими територіальними громадами у форми об'єднання органів місцевого самоврядування, в асоціації, що представляють спільні інтереси територіальних громад, зокрема, і міжнародних.

РОЗДІЛ ІХ.МАТЕРІАЛЬНО–ФІНАНСОВА ОСНОВА    

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 9.1.Комунальна власність територіальної громади

9.1.1.Матеріальну основу місцевого самоврядування становить власність територіальної громади (комунальна власність).

9.1.2.До комунальної власності територіальної громади належать:

         - земля та інші природні ресурси, корисні копалини місцевого значення;

         - комунальні підприємства міста (підприємства, засновані на власності міської громади);

         - комунальний житловий фонд та нежитлові будівлі, приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, споруди тощо;

         - майно, що передано до комунальної власності територіальної громади;

         - інше майно і об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права власності, частки (паї) та майнові права, акції, а також кошти, отримані від відчуження майна;

         - доходи бюджету міста, цільові фонди, інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші, передбачені чинним законодавством, фінансові ресурси.

9.1.3.Вугледарська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до Конституції України і законів України володіє, користується та розпоряджається відкрито і прозоро об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здає їх в оренду, продає і купує, використовує як заставу, вирішує питання їхнього відчуження, визначає в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

9.1.4.Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються міською радою відповідно до законодавства. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до міського бюджету і спрямовуються на витрати бюджету розвитку.

9.1.5.Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують ефективність використання комунальної власності.

9.1.6.Контроль за використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста здійснюють Вугледарська міська рада і міський голова.

Стаття 9.2.Фінансова основа місцевого самоврядування

9.2.1.Фінансову основу місцевого самоврядування становлять доходи міського бюджету, в тому числі кошти цільових фондів, цінні папери, фінансово-кредитні ресурси, місцеві податки і збори, кошти від оренди, а також інші фінансові ресурси.

9.2.2.Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть, у межах, визначених законом, випускати міські цінні папери, проводити лотереї, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні фінансово-кредитні установи. Виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, розміщувати належні громаді кошти в банках, отримувати відсотки із зарахуванням їх до доходів міського бюджету.

9.2.3.Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, є складовою частиною фінансової основи міста. Підприємства комунальної власності мають самостійні фінансові баланси.

9.2.4.Управління міським бюджетом здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України з розробкою програм з кожного напрямку соціально-економічного розвитку міста.

Стаття 9.3.Бюджет територіальної громади міста

9.3.1.Бюджет міста – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджет територіальної громади згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України.

9.3.2.Бюджет міста складається із загального і спеціального фондів. Частиною спеціального фонду є бюджет розвитку.

9.3.3.Доходи міського бюджету формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Склад доходів міського бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.

Доходи міського бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

9.3.4.Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про міський бюджет.

Кошти бюджету міста спрямовуються на утримання органів місцевого самоврядування, закладів освіти, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг міського значення, інші міські програми та заходи, передбачені відповідним бюджетом.

9.3.5.Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку м. Вугледара, пов’язаної із здійсненням інвестиційної діяльності та здійснення інших заходів відповідно до Бюджетного кодексу України.

9.3.6.У міському бюджеті передбачається резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету. Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затверджується рішенням Вугледарської міської ради..

9.3.7.Інформація про виконання міського бюджету розміщується в розділі «Бюджет міста» та інших відповідних розділах на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради в мережі Інтернет.

Стаття 9.4.Спеціальні та цільові фонди міського бюджету

9.4.1.Міська рада може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду міського бюджету.

9.4.2.Порядок формування та використання коштів вищезазначених фондів визначаються Положеннями про ці фонди, що затверджується Вугледарською міською радою.

Стаття 9.5.Місцеві податки та збори

9.5.1.Вугледарська міська рада до Податкового кодексу України встановлює місцеві податки та збори..

9.5.2.Місцеві податки та збори зараховуються до міського бюджету у порядку, встановленим Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

РОЗДІЛ Х.ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 10.1.Загальні засади

10.1.1.Вся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Вугледара, є відкритою, крім випадків, передбачених законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

10.1.2.Право на доступ мешканців міста до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Вугледара надавати та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій міської ради, крім випадків, передбачених законодавством.

Стаття 10.2.Офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради

10.2.1.З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління містом, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті та за його межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, міська рада створює і підтримує офіційний веб-сайт Вугледарської міської ради.

10.2.2.На офіційному веб-сайт Вугледарської міської ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється:

- інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста;

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, проекти їх рішень, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

- інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;

- перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

- інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких мешканці міста можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- графік проведення та порядок денний засідань міської ради та її виконавчого комітету міської ради, постійних і тимчасових депутатських комісій, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

- протоколи засідань постійних і тимчасових депутатських комісій, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

- довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;

- звіт про виконання міського бюджету, інформація про використання бюджетних коштів;

- державні стандарти, нормативи, що затверджуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

- річні плани закупівель;

- переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;

- графіки проведення особистого прийому громадян керівництвом Вугледарської міської ради, чергування на «Прямій лінії»;

- інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом України «Про доступ до публічної інформації», цим Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 10.3.Оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування

10.3.1.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування розміщуються на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради в мережі Інтернет та/або у місцевому друкованому засобі масової інформації не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа;

10.3.2.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

10.3.3.Акти органів та посадових осіб міської ради або їх окремі положення, які містять державну таємницю або іншу захищену законом інформацію, не підлягають опублікуванню.

10.3.4.Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 10.4.Звітування Вугледарського міського голови, постійних комісій та депутатів Вугледарської міської ради

10.4.1.Вугледарський міський голова, щороку звітує про свою роботу, виконання завдань та доручень перед членами територіальної громади міста Вугледара. Постійні комісії та депутати Вугледарської міської ради щороку звітують перед міською радою.

10.4.2.Порядок звітування визначається Положенням про звітування Вугледарського міського голови, постійних комісій та депутатів Вугледарської міської ради, що затверджується рішенням міської ради.

РОЗДІЛ XІ.МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ВУГЛЕДАРА

Стаття 11.1.Мета розвитку територіальної громади

11.1.1.Метою розвитку територіальної громади міста Вугледара є забезпечення стабільного зростання всього комплексу показників якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів, наявних у місті.

Стаття 11.2.Принципи сталого розвитку територіальної громади

11.2.1.Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку та необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь міста Вугледара.

11.2.2.Сталий розвиток ґрунтується на принципах:

-        створення умов для ефективного використання інноваційно-інвестиційної політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;

-        ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;

-        впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;

-        передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.

11.2.3. Сталий розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм економічного і соціального розвитку міста в рамках стратегічного планування території міста.

Стаття 11.3.Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади

11.3.1.Підвищення середньої тривалості життя мешканців міста шляхом:

         - покращення екологічного стану території міста;

         - розвитку матеріальної бази для спортивно-оздоровчої діяльності, пропаганда здорового способу життя;

         - розвитку форм і підвищення якості медичного обслуговування населення міста, активної профілактичної роботи, зміцнення репродуктивного здоров’я населення, підвищення фізіологічної та соціальної активності інвалідів і людей похилого віку;

         - створення доброзичливого психологічного середовища в місті, у тому числі впровадження у повсякденне користування Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління територіальної громади.

11.3.2.Постійне покращення умов проживання мешканців міста:

- впровадження та удосконалення комплексної системи управління якістю соціальних послуг;

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку житлово-комунальної сфери міста.

11.3.3.Підвищення реальних доходів та середньої заробітної плати мешканців міста шляхом:

         - створення нових робочих місць;

         - забезпечення ефективної професійної орієнтації;

         - забезпечення умов для створення і функціонування навчальних закладів різного рівня;

         - створення умов для культурного і духовного розвитку громади.

11.3.4.Забезпечення зниження енергетичної залежності міста шляхом:

         - диверсифікації джерел енергопостачання, створення і розвитку альтернативної енергетики;

         - впровадження енергозберігаючих технологій;

         - створення цільового резервного фонду та застосування методів страхового захисту.

11.3.5.Розвиток місцевої демократії шляхом:

         - забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності у роботі органів місцевого самоврядування, підтримання зворотного зв’язку з мешканцями міста, в тому числі за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій;

         - гарантоване забезпечення принципу рівних можливостей в усьому;

         - залучення громадян міста до управління містом – розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, здійснення контролю за їх виконанням.

РОЗДІЛ ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12.1.Порядок прийняття та реєстрації Статуту

12.1.1.Статут територіальної громади міста Вугледара приймається на пленарному засіданні Вугледарської міської ради більшістю депутатів від загального складу міської ради.

12.1.2.Статут територіальної громади міста Вугледара набирає чинності з дня його державної реєстрації.

12.1.3.Дія Статуту поширюється на всю територію міста Вугледара.

12.1.4.Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.

Стаття 12.2.Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

12.2.1.Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Вугледарською міською радою більшістю від загального складу міської ради.

12.2.2.Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд міської ради Вугледарський міський голова, не менше однієї третини депутатів міської ради, виконавчий комітет Вугледарської міської ради та члени територіальної громади міста Вугледара в порядку внесення місцевої ініціативи.

Стаття 12.3.Тлумачення норм Статуту

12.3.1.Офіційне тлумачення норм Статуту може здійснювати лише Вугледарська міська рада шляхом прийняття відповідного рішення.

Стаття 12.4.Контроль за виконанням Статуту

12.4.1.Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Вугледара здійснюють Вугледарська міська рада, Вугледарський міський голова, члени територіальної громади м.Вугледара.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)