Installing Joomla

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який набув чинності із 23.05.2020 (крім деяких змін, які набирають чинності з 1 липня 2020 року та з 1 січня 2021 року), запроваджені наступні зміни:

 • усуваються технічні та логічні помилки у Податковому кодексі України (далі - Кодекс);
 • норми Кодексу приводяться у відповідність до положень законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про публічні закупівлі», «Про заставу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Кодексу України з процедур банкрутства тощо;
 • упорядковуються функції та визначення контролюючих органів у зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України;
 • впроваджуються норми щодо єдиної юридичної особи в структурі ДПС України;
 • усуваються проблеми подвійного оподаткування шляхом запровадження процедури взаємного узгодження;
 • вдосконалюються деякі питання функціонування електронного кабінету, зокрема:

розширення переліку документів, які можуть бути отримані платником податків за допомогою електронного кабінету (повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, деякі документи за результатами перевірок, індивідуальні податкові консультації тощо);

уточнення порядку доставки документа в електронній формі до платника через електронний кабінет;

надання платникам можливості подавати в електронному вигляді повідомлення (з документальним підтвердженням фактів) для виправлення неточної, неповної або застарілої інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет;

врегулювання організаційних процесів, пов’язаних з формуванням та прийманням звітності поданої засобами електронного зв'язку в електронній формі;

 • вирішуються проблемні питання визначення дати сплати податкового зобов’язання, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день (день, що настає за вихідним або святковим днем);
 • визначаються чіткі вимоги до оформлення випадків втрати, пошкодження або дострокового знищення документів платником;
 • збільшується строк, на який може бути продовжено термін надання індивідуальної податкової консультації з 10 до 15 днів;
 • надається можливість поновлення строку подання платником скарги в адміністративному порядку, якщо не пройшло 6 місяців з моменту отримання рішення;
 • надається можливість нерезидентам оскаржити певні рішення у контролюючого органу, який їх виніс;
 • запроваджуються нові умови оплати праці державних службовців контролюючих органів.

До уваги платників платників єдиного податку: надаєте в оренду земельні ділянки - зобов’язані надавати податкову звітність з плати за землю

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє.

Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон № 466) внесено зміни до порядку оподаткування платників єдиного податку, в (в частині земельного податку).

З 1 липня 2020 року відповідно норм Закону №466 набирають чинності зміни порядку оподаткування платників єдиного податку (в частині земельного податку)- внесено зміни до пп.4 п.297.1 ст. 297 Кодексу - платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку 1-3 груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку 4 групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва".

Таким чином, платники єдиного податку 3 групи та платники єдиного податку 4 групи, які здійснюють діяльність з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) зобов’язані надавати податкову звітність з плати за землю (земельного податку) за земельні ділянки, які надаються в оренду та за земельні ділянки, на яких знаходиться нерухоме майно, що надається в оренду.

До уваги платників податків на майно, об'єкти оподаткування яких розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє.

Із 23.05.2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон № 466), яким внесено зміни до порядку оподаткування, в тому числі і в частині податків на майно.

Так, відповідно до положень Закону № 466 внесено зміни до

п. 38 підроз. «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України:

виключено у пп. 38.6 слова "та/або території населених пунктів на лінії зіткнення" та доповнено двома новими абзацами такого змісту:

Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно.

У зв'язку з цим платники податків - юридичні особи, об'єкти оподаткування яких розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, починаючи з 1 березня 2020 року самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально починаючи з 1 березня 2020 року";

внесено зміни у пп. 38.7:

Не нараховується та не сплачується у період з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), що розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб.

У зв'язку з цим платники податків - юридичні особи, об’єкти оподаткування яких розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, починаючи з 1 березня 2020 року самостійно обчислюють суму податку плати за землю (земельний податок та орендна плата) за земельні ділянки і подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями починаючи з 1 березня 2020 року.

Також зазначаємо, що внесено доповнення:

до підрозд. 6 розд. XX, а саме п.10 - у разі якщо органи місцевого самоврядування населених пунктів на лінії зіткнення не прийняли рішення про встановлення ставок земельного податку (крім земель сільськогосподарського призначення) на 2020 рік, такий податок до прийняття відповідного рішення сплачується відповідно до норм цього Кодексу із застосуванням ставки у розмірі 0,01 відсотка нормативно грошової оцінки земельної ділянки;

до підрозд. 10 розд. XX, а саме п.59 - у разі якщо органи місцевого самоврядування населених пунктів на лінії зіткнення не прийняли рішень про встановлення ставок на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості на 2020 рік, такий податок до прийняття відповідного рішення сплачується виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх ставки у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Зміни до порядку  виключення фізичних осіб - підприємців з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Згідно з положеннями пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) реєстрація фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП) платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених, зокрема підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 Кодексу.

Підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу встановлено обов’язок платника єдиного податку щодо переходу на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом. Зокрема, у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів платник єдиного податку зобов’язаний самостійно в останній день другого із двох послідовних кварталів перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом.

Звертаємо увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» підпункт 8 підпункт 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу після слів «податкового боргу» доповнено тексом наступного змісту: «у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім, пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу».

Тобто, при прийнятті контролюючим органом рішень про виключення ФОП з реєстру платників єдиного податку слід враховувати, що розмір податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів повинен перевищувати шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні - 1020 грн).

Увага! Зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує про окремі зміни у нормах законодавства, що регламентують питання реєстрації платників ПДВ.

З 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон № 466).

Зокрема, нормами Закону № 466 внесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ, встановленого статями 183 та 184 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Так, відповідно до Закону № 466:

новостворені суб’єкти господарювання зможуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник ПДВ без подання реєстраційної заяви під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

єдиним способом подачі реєстраційної заяви платника ПДВ до контролюючого органу (для обов’язкової, добровільної реєстрації та перереєстрації) є спосіб подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Способу подання реєстраційної заяви платника ПДВ особисто до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, пунктом 183.7 статті 183 Кодексу не передбачено;

збільшено час для подання суб’єктами господарювання реєстраційних заяв для добровільної реєстрації платниками ПДВ та у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку - не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ (замість 20 календарних днів);

спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Зокрема, перереєстрація не передбачається у випадках зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження перереєстрація у зв’язку зі зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника ПДВ, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником ПДВ;

анулювання реєстрації проводитиметься контролюючим органом автоматично на підставі відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, отриманих згідно із законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування суб’єктом господарювання спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість;

у разі перетворення юридичної особи - платника податку проводиться перереєстрація платника ПДВ. Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється відповідно до статті 184 Кодексу.

Перехід до нових правил реєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ здійснюється з урахуванням такого:

щодо осіб, які під час державної реєстрації заявили про своє бажання добровільно зареєструватися платником ПДВ без подання реєстраційної заяви, до запровадження обміну документами (відомостями) за новою формою між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДПС процедура розгляду отриманих документів не змінюється;

щодо осіб, стосовно яких отримано відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або стосовно яких внесено запис до реєстру платників єдиного податку про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, анулювання реєстрації здійснюється без затвердження рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Дію податкових преференцій продовжено до закінчення карантину

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» (далі-Закон № 591-ІХ) продовжено дію податкових преференцій до закінчення карантину.

Законом №  591-ІХ продовжено:

- строк незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства з 1 березня по останній календарний день місяця, в якому Уряд оголосить про закінчення дії карантину;

- мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

- строк не нарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

- термін оприлюднення оновленого плану – графіку перевірок, а саме протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину.

Також Законом №  591-ІХ звільнено фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, від сплати ЄСВ за себе з 1 по 31 травня 2020 року та продовжено строк незастосування штрафних санкцій за порушення сплати ЄСВ та несвоєчасне подання звітності з ЄСВ з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

Крім того, передбачено надання компенсації медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 (за переліком МОЗ) суми ПДФО, утриманої з доходів у вигляді доплат до заробітної плати. Компенсації підлягають суми ПДФО нараховані на доплати до заробітної плати за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року.

Внесено зміни до Податкового кодексу зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» (далі-Закон № 591-ІХ) внесено зміни, зокрема, до:

 • розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-УІ із змінами і доповненнями (далі - Кодекс) в частині.

звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, що утримується з доходів у вигляді доплат до заробітної плати, які нараховані за періоди з 01 по 31 травня та з 01 по 30 червня 2020 року медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором з 02 квітня 2020 року доходів у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину, які виплачуються (надаються) роботодавцем;

продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину.

 • періоду, в якому за вчинені порушення податкового законодавства не застосовуються штрафні санкції та пеня, крім санкцій за:

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії,

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу,

порушення вимог законодавства в частині:

обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

цільового використання пального, спирту етилового платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками,

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального,

здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати;

 • зупинення перебігу строків, встановлених ст. 56 Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;
 • мораторія на проведення документальных та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно) карантина, в якому завершується дія карантина, крім:

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Кодексу (щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100000 гривень),

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині: обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

цільового використання пального та спирту етилового платниками податків,

обладнання акцизних складів         витратомірами-лічильниками та/або

рівномірами-лічильниками,

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 Кодексу.

 • розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464), в частині:

звільнення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за себе фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства на період з 1 по 31 травня 2020 року;

продовження по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину:

 • періоду, в якому за вчинені порушення законодавства по єдиному внеску не застосовуються штрафні санкцій та пеня,
 • мораторію на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

З оновленою редакцією тексту Кодексу та Закону № 2464 Ви можете ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу.

Новації у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує.

Верховною Радою України прийнято Закони України від 20 вересня 2019 року № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (далі - Закон № 128) та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (далі - Закон № 129).

Зазначеними законами, зокрема, запроваджується ряд новацій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі РРО).

 1. Суб’єктам господарювання буде дозволено при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами застосовувати програмні РРО, у якості яких можливо буде застосовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо), який за допомогою спеціального програмного забезпечення може фіскалізувати розрахункові операції на сервері ДПС.

Слід зазначити, що з метою уникнення втрат, у першу чергу суб’єктів малого та мікробізнесу (дрібних підприємців), відповідне програмне забезпечення буде надаватися ДПС суб’єктам господарювання безкоштовно.

 1. Передбачається запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було

надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС (далі - механізм «Кешбек»).

Так, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте інформація про такий чек відсутня на сервері ДПС, споживач має право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’єктом господарювання порядку проведення готівкових розрахунків та, у разі їх підтвердження, має можливість отримати із бюджету як компенсацію 100 відсотків вартості придбаного товару, який йому було реалізовано із порушенням вимог чинного законодавства.

Механізм «Кешбек» запроваджується в першу чергу для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на фіскальні чеки.

 1. Передбачається впровадження обов’язкового застосування РРО фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку II та III групи при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами.

Крім того, перед цим передбачається впровадження обов’язку застосування РРО для фізичних осіб - підприємців (платників єдиного податку другої та третьої груп), які провадять певні ризикові види діяльності (продаж товарів (надання послуг) через мережу Інтернет, торгівля ювелірними виробами та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, готелів тощо, реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках). За незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається деяке збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій, оскільки діючі норми щодо розміру штрафних санкцій було прийнято ще у 2000 році. При цьому ніяких додаткових штрафів до вже передбачених Законом України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265) не встановлюється.

 1. Також Законом № 128 передбачається обов’язок суб’єктів господарювання проводити розрахункові операції через РРО та програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та цін товарів (послуг) із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів (до цього було тільки для пального).

У разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмні РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, відповідно до п. 7 ст. 17 Закону № 265 до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас, Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)» (далі - Закон № 533) було перенесено терміни набуття чинності відповідними нормами Закону № 128 і Закону № 129.

Так, відповідно до пп. 4 та 5 розділу І Закону № 533 набрання чинності Законами №№ 128 та 129 відтерміновується:

з 19.04.2020 до 01.08.2020 - можливість застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій і збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій;

з 01.10.2020 до 01.01.2021 - запровадження механізму «Кешбек» та обов’язок застосування РРО фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп, які провадять ризикові види діяльності;

з 01.01.2021 до 01.04.2021 обов’язок застосування РРО усіма фізичними особами-підприємцями платниками єдиного податку другої та третьої груп.

Порушив закон - чекай на перевірку

Щоб дізнатись більше про мобільний додаток «Legal ZrPlat», Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області рекомендує переглянути відеосюжет  під цією назвою, який знаходиться за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=HgV4erh03Kc

Нагадуємо, що мобільний додаток «Legal ZrPlat» розроблено та введено в дію Податковою Донеччини за ініціативи в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Ірини Долозіної.

Кожен користувач, завантаживши безкоштовний додаток на мобільний телефон чи планшет засобами Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidpack.legalzrplat) або App Store (https://apps.apple.com/us/app/legal-zrplat/id1490703512?ls=1), може повідомити про випадки виплати заробітної плати “у конвертах”, неофіційне працевлаштування або будь-які інші порушення законодавства про працю. Для цього в додатку існує вкладка «Поскаржитись на роботодавця», де можна викласти суть скарги, вказавши назву компанії і особисті дані. Також можна поскаржитися анонімно.

Програма Legal ZrPlat містить інформаційні ресурси ДПС з питань  легалізації заробітної плати. Для зручності у мобільному додатку представлені КЗПП і Податковий Кодекс, посилання на сайт ГУ ДПС у Донецькій області та сторінку податкової в соціальній мережі Фейсбук, де розміщується найактуальніша інформація з податкового  законодавства в доступній формі.

Окрім того, в мобільному додатку вказано номер «гарячої лінії» та інша важлива інформація з працевлаштування та трудового законодавства. Так, є дуже зручний розділ "податковий календар", з яким ви ніколи не проґавите терміни важливих звітів або подій. А вкладка "податкові калькулятори" буде корисна не тільки бухгалтерам та підприємцям, а й для самих працівників, так як дозволить перевірити правильність нарахування заробітної плати.

Інформаційні повідомлення з питань діяльності, підготовлені фахівцями Мар’їнського управління Головного управління  ДПС у Донецькій області

Деклараційна кампанія – 2020 триває

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що за січень – травень 2020 року 1937 громадян вже подали податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація)  та задекларували 31 мільйон гривень доходів, отриманих у минулому році, та визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб – 2073,1 тисяч гривень та 307,5 тисяч гривень – військового збору.

За 5 місяців 2020 року 61 громадянин реалізував своє право на податкову знижку. Згідно наданих декларацій, підлягає поверненню їм податок на доходи фізичних осіб на суму 176,6 тисяч гривень.

Доречно додати, що за підсумками деклараційної кампанії за відповідний період минулого, 2019 року, станом на 1 червня 2019 року Мар’їнським управлінням було залучено до декларування 3099 громадян, якими було задекларовано майже 40 мільйонів доходу та визначено до сплати 3169,6 тисяч гривень податку на доходи фізичних та 430,8 тисяч гривень військового збору. Громадянами було задекларовано до повернення 179,6 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.

Звертаємо увагу платників податків, що Законом України від 17 березня 2020 року  № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 18.03.2020, внесено зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема, передбачено, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, подається до 01 липня 2020 року

Отже, останній день подання декларації - 30 червня 2020 року.

Сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 жовтня 2020 року.

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2019 року можуть подати декларацію до 31 грудня 2020 року.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації

У разі необхідності платники зможуть отримати в Центрах обслуговування платників безкоштовні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи. Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно. 

 

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)