Installing Joomla

До 1 липня 2020 року громадяни отримають податкові повідомлення-рішення про сплату земельного податку.

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що до 1 липня 2020 року за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи – платника земельного податку буде направлено податкове/податкові повідомлення-рішення про внесення податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад за квитанцією про приймання податкових платежів.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Так, відповідно до пункту 281.1 статті 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються:

- особи з інвалідністю першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначених категорій фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм, визначених підпунктом 281.2 статті 281 ПКУ.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

До уваги платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податок на нерухомість платники сплачують за 2019 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.

Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, становлять:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів;

для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. метрів.

Водночас варто зазначити, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку) (підпункту 266.7.11 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, будуть надіслані платнику податку контролюючим органом до 1 липня.

Нагадуємо, що  фізичними особами податок сплачується протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Платники єдиного податку у разі зміни податкової адреси та інших відомостей зобов’язані подати заяву

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадє, що реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Зокрема, до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації. 

Для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та ін.) платник повинен подати заяву про зміни у встановлені Податковим кодексом України строки.

За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.

Платнику єдиного податку варто взяти до уваги, що у разі зміни відомостей (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності та ставок єдиного податку), зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви.

У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в п. 293.8 Податкового кодексу.

 

Інформаційні повідомлення з питань діяльності, підготовлені фахівцями Мар’їнського управління Головного управління  ДПС у Донецькій області

Гаряча лінія» з питань надання адміністративних послуг 

В Мар’їнському управління Головного управління ДПС у Донецькій області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Надання адміністративних послуг».

На запитання відповідала начальник Вугледарської  державної податкової інспекції Мар’їнського управління Головного управління ДПС у Донецькій області Наталія Іваницька.Надаємо увазі читачів найактуальніші запитання та відповіді на них.Питання: Як отримати облікову картку фізичної особи – платника податків дитині 6 років?Відповідь:Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, особисто або через представника подає до відповідного податкового органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою №1ДР.Разом з обліковою карткою №1ДР (яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).Облікові картки №1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, подається його засвідчений переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків, надається протягом 3-х робочих днів з дня звернення до фіскального органу за місцем проживання фізичної особи.Питання:             Як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку фізичній особі – підприємцю?Відповідь:Фізична особа – підприємець платник єдиного податку, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.Строк надання витягу не перевищує одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру. Видається особисто заявнику (фізичній особі або уповноваженому представнику юридичної особи) або відправляється поштою (з повідомленням про вручення).Інформація щодо адрес, телефонів, годин прийому розміщена за адресою: https://tax.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi/mistsya-nadannya.

Власники нерухомості міста Вугледар, Мар’їнського та Великоновосілківського районів поповнили місцеві скарбниці на 1,5 мільйона

Упродовж січня-квітня 2020 року платники податків Мар’їнського управління Головного управління ДПС у Донецькій області спрямували до місцевих бюджетів 1,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Зокрема у квітні власники нерухомості сплатили понад 0,6 мільйонів гривень податку.

Майже 100 відсотків із загальної суми податку на нерухомість спрямували до місцевих бюджетів суб'єкти господарювання-юридичні особи.

Мар’їнське управління нагадує, що фізичні особи мають сплатити податок упродовж 60 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення-рішення, які надсилає податкова служба.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону від 16 січня 2020 року № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" підпункт 38.6 пункту 38 підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу доповнено двома новими абзацами такого змісту:

«Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року до 29 лютого 2020 року включно.

У зв'язку з цим платники податків - юридичні особи, об'єкти оподаткування яких розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, починаючи з 1 березня 2020 року самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і подають до 20 квітня 2020 року контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально починаючи з 1 березня 2020 року".».

Тобто з 1 березня 2020 року власники житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території населених пунктів на лінії зіткнення, як фізичні так і юридичні особи, повинні сплачувати податок на нерухоме майно.

Власники дорогих авто поповнили бюджети міста Вугледар, Мар’їнського, та Великоновосілківського районів майже на 44 тисяч гривень

 

За січень-квітень 2020 року автовласники елітних автомобілів - юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 43,8 тис. грн транспортного податку. Зокрема у квітні сплачено 31,3 тис. грн транспортного податку.

Лідерами зі сплати транспортного податку є власники елітних авто Великоновосілківського району (25,0 тис. грн).

Об’єктом оподаткування транспортним податком є транспортні засоби, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. (у 2020 році –1771 125 грн). Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує, що обчислення суми транспортного податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування.

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку податковою до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію.

Транспортний податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

У місті Вугледар, Мар’їнському та Великоновосілківському районах 142 нових платника податків

З початку року в Мар’їнському управлінні Головного управління ДПС у Донецькій області зареєстровано 130 нових суб'єктів господарювання-фізичних осіб та 12 суб'єктів господарювання-юридичних осіб.

Усього станом на 1 травня 2020 року на податковому обліку перебувають 3584 суб'єктів господарювання - фізичних осіб та 1756 суб'єктів господарювання - юридичних осіб.

Нагадуємо, що на період дії карантину всі заяви та реєстраційні документи необхідно подавати в електронному вигляді. Зокрема, запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ за формою № 1-ЗВР (код форми — j 1301704) направляти в Електронному кабінеті або за допомогою іншого програмного забезпечення, що використовується для подання звітності (під час заповнення запиту слід обирати спосіб отримання "поштою").

 

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)