Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Інформація про виконання міського бюджету м.Вугледара за 2017 рік

Доходи міського бюджету в 2017 році склали 189,6 млн.грн., що більше на 57,8 млн.грн. проти 2016 року. У порівнянні з 2016 роком власні і закріплені доходи загального фонду більше на 23,6 млн.грн., міжбюджетні трансферти більше на 33,9 млн.грн. Динаміка доходів за основними видами надходжень представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка доходів міського бюджету м.Вугледара за 2017-2016 роки

       Показники 2017 2016 Відхилення 2017 від 2016
Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Разом

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Абсолютне відхилення (+;-)

Темп

приро

сту

(%)

приросту (%)

Всього доходів міського бюджету, млн.грн, у т.ч. 168,1

21,5

 

189,6 128,6 3,2 131,8 57,8

43,9

 

    Власні і закріплені доходи, з них: 78,4 20,1 98,5 71,4 3,2 74,6 23,6 32,0
Податок на доходи фізичних осіб 67,4 Х 67,4 63,0 Х 63,0 4,4 7,0
Акцизний податок 3,3 Х 3,3 3,6 Х 3,6 -0,3 -8,3
Місцеві податки, з них: 6,7 Х 6,7 4,4 Х 4,4 2,3 52,2
Єдиний податок 4,1 Х 4,1 2,5 Х 2,5 1,6 64,0
Міжбюджетні трансферти, млн.грн., у т.ч. 89,7 1,4 91,1 57,2 0,0 57,2 33,9 59,3
Освітня субвенція 15,0 Х 15,0 13,7 Х 13,7 1,3 9,5
Медична субвенція 13,6 Х 13,6 14,0 Х 14,0 - 0,4 -2,8
Власні надходження бюджетних установ Х 19,8 19,8 Х 3,1 3,1 16,7 у5 рази

Планові видатки загального фонду міського бюджету в 2017 році затверджені в сумі 183,9 млн.грн., а проведені у сумі 186,2 млн.грн., або 101,2% плану. Виконання видатків міського бюджету за основними напрямками наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Виконання міського бюджету за видатками за 2017-2016 роки

           млн.грн.

Показники 2017 р. 2016 р.

2017 р. проти

2016 р.

План Виконано Виконано

Абсолютне відхилення

(+ -)

Темп приросту (%)
всього у т.ч. заг. фонд всього у т.ч. заг. фонд сума
сума сума
Всього, з них: 183,9 156,2 186,2 153,7 130,8 55,4 42,4
Державне управління 13,6 13,4 13,5 13,4 10,6 2,9 27,4
Освіта 40,9 39,1 48,6 38,4 32,7 15,9 48,6
Охорона здоров'я 25,8 23,0 32,9 22,7 26,2 6,7 25,6
Соц. захист та соц. забезпечення 50,1 49,8 49,3 48,9 31,6 17,7 56,0
Культура і мистецтво 5,4 4,9 5,2 4,7 5,7 -0,5 -8,8
Фізична культура і спорт 3,6 3,3 3,6 3,2 2,5 1,1 44,0
Житлово-комунальне господарство 17,4 5,8 7,7 5,6 5,6 2,1 37,5
Будівництво 7,9 20,0 6,4 19,9 3,8 2,6 68,4
Кошти, що передаються до держ. бюджету 15,3 15,3 15,3 15,3 9,8 5,5 56,1

 

 

 

 

Таблиця 3. Фінансування міського бюджету за 2017-2016 роки

млн.грн.

Найменування 2017 рік 2016 рік
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
План Виконано План Виконано План Виконано Виконано Виконано Виконано
Фінансування за активними операціями 15,9 -3,4 -7,1 -14,5 23,0 11,1 1,0 -20,5 19,5
Зміни обсягів бюджетних коштів 15,9 -3,4 -7,1 -14,5 23,0 11,1 1,0 -20,5 19,5
На початок періоду 15,9 16,9 14,1 14,4 1,8 2,5 15,9 13,9 2,0
На кінець періоду 0,0 20,3 0,0 9,2 0,0 11,1 16,9 14,4 2,5
Інші розрахунки 0,0 9,1 0,0 9,8 0,0 -0,7 -0,067 -0,06 0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 0,0 -21,2 -2,0 21,2 2,0 0,0 -2,0 2,0