Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Інформація про виконання міського бюджету м.Вугледара за 2016 рік

Доходи міського бюджету в 2016році склали 131,8 млн.грн., що більше на 13,3млн.грн. проти 2015року. У порівнянні з 2015 роком власні і закріплені доходи загального фонду більше на 18,2 млн.грн., міжбюджетні трансферти меньше на 6,2 млн.грн. Динаміка доходів за основними видами надходжень представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка доходів міського бюджету м.Вугледара за 2016-2015 роки

       Показники 2016 2015 Відхилення 2016 від 2015
Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Разом

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Абсолютне відхилення (+;-)

Темп

приро

сту

(%)

приросту (%)

Всього доходів міського бюджету, млн.грн, у т.ч. 128,6 3,2 131,8 116,6 1,9 118,5 13,3 11,2
    Власні і закріплені доходи, з них: 71,4 3,2 74,6 53,2 1,9 55,1 19,5 35,3
Податок на доходи фізичних осіб 63,0 Х 63,0 47,4 Х 47,4 15,6 32,9
Акцизний податок 3,6 Х 3,6 2,9 Х 2,9 0,7 24,1
Місцеві податки, з них: 4,4 Х 4,4 2,5 Х 2,5 1,9 76,0
Єдиний податок 2,5 Х 2,5 1,4 Х 1,4 1,1 80,0
Міжбюджетні трансферти, млн.грн., у т.ч. 57,2 0,0 57,2 63,4 0,0 63,4 -6,2 0,0
Освітня субвенція 13,7 Х 13,7 14,6 Х 14,6 -0,9 0,0
Медична субвенція 14,0 Х 14,0 15,1 Х 15,1 - 1,1 0,0
Власні надходження бюджетних установ Х 3,1 3,1 Х 1,9 1,9 1,3 63,2

Планові видатки загального фонду міського бюджету в 2016 році затверджені в сумі 138,0 млн.грн., а проведені у сумі 130,8 млн.грн., або 94,8% плану. Виконання видатків міського бюджету за основними напрямками наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Виконання міського бюджету за видатками за 2016-2015роки.

           млн.грн.

Показники 2016 р. 2015 р.

2016 р. проти

2015р.

План Виконано Виконано

Абсолютне відхилення

(+ -)

Темп приросту (%)
всього у т.ч. заг. фонд всього у т.ч. заг. фонд сума
сума сума
Всього, з них: 138,0 110,2 130,8 108,1 107,5 23,3 21,6
Органи місцевого самоврядування 10,7 9,2 10,6 9,2 6,8 3,8 55,8
Освіта 32,4 27,7 32,7 27,4 22,9 9,8 42,8
Охорона здоров'я 27,3 21,3 26,2 20,0 17,6 8,6 48,9
Соц. захист та соц. забезпечення 31,6 31,5 31,6 31,5 26,7 4,9 18,3
Житлово-комунальне господарство 6,3 3,8 5,6 3,5 13,5 -7,9 0,0
Культура і мистецтво 5,7 4,4 5,7 4,4 3,4 2,3 67,6
Фізична культура і спорт 2,4 2,2 2,5 2,2 1,8 0,7 38,9
Кошти, що передаються до держ. бюджету 9,8 9,8 9,8 9,8 11,0 -1,2 0,0