Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13.11.2019                                          № 404/6-19

м. Вугледар

Про затвердження Інформаційних

та Технологічних карток

адміністративних послуг

служби у справах дітей

Вугледарської міської ради

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», керуючись рішенням міської ради від 17.05.2019 № 7/43-16 «Про затвердження Концепції модернізації Центру надання адміністративних послуг м.Вугледара на 2019 - 2020 роки», рішенням міської ради від 21.06.2019 № 7/44-22 «Про делегування повноважень», підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Інформаційні картки адміністративних послуг служби у справах дітей Вугледарської міської ради, що додаються:

1) надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

2) надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітньої / неповнолітньої дитини;

3) надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію, продаж транспортного засобу, право власності на яке або право користування яким має дитина;

4) визначення місця проживання дитини;

5) вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові  дитини;

6) надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи;

7) надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

8) вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

  1. Затвердити Технологічні картки адміністративних послуг служби у справах дітей Вугледарської міської ради, що додаються:

1) надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

2) надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітньої / неповнолітньої дитини;

3) надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію, продаж транспортного засобу, право власності на яке або право користування яким має дитина.

4) визначення місця проживання дитини;

5) вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові  дитини;

6) надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи;

7) надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

8) вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

  1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2019 №330/6-19 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг служби у справах дітей Вугледарської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
  2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на службу у справах дітей (Єрьоменко).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019  № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Підпункт 8 пункту1 розділу ІІІ наказу Міністерства соціальної політики України від 28.12.2015 №1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів».

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб'єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява.

2.Копія паспорта.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при пред’явленні документу, що посвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

5 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Ненадання всіх необхідних документів

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником служби у справах дітей

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітньої / неповнолітньої дитини

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Найменування ЦНАП, його місцезнаходження (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

1. Статті 34, 52  Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

2. Статті 17, 18 Закону України від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» (зі змінами).

 3. Стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту    бездомних   осіб  і  безпритульних дітей» в редакції від 21.12.2010 N 2823-VІ.

4. Стаття 190  Сімейного кодексу України від 10.01.2002 №2947-ІІІ із внесеними до нього змінами. 

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Пп. 66, 67 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява суб'єкта звернення

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Копія паспорту обох батьків.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Копія свідоцтва про розірвання (укладання) шлюбу.

4. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.

5. Копія рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини.

6. Інформація про сплату аліментів (довідка відділу державної виконавчої служби, довідка з місця роботи, поштові перекази тощо).

7.Копія документу, що підтверджує право  власності  на відчужуване майно, технічний паспорт.

8.Копія витягу з реєстру прав власності на  нерухоме майно, виданого відповідно до законодавства.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважену особу при пред’явленні документу, що посвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недостовірність даних;

2. Подані не всі необхідні документи;

3. Порушення житлових прав дитини.

14

Результат надання адміністративної послуги

Копія рішення виконавчого комітету міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

Інформаційна картка розроблена начальником служби у справах дітей

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітньої / неповнолітньої дитини» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

 

Надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію, продаж транспортного засобу, право власності на яке або право користування яким має дитина

                                                                      (назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Стаття 177 Сімейного кодексу України

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Пункт 66 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних

для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників).

2. Копія паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця обох батьків.

3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності).

4. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

5.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства.

6. Копія свідоцтва про народження дитини.

7. Довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги дитини.

8. Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).

9. Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

10. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Ненадання всіх необхідних документів.

2. У випадках, передбачених частиною п’ятою статті 177 Сімейного кодексу України

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію, продаж транспортного засобу, право власності на яке або право користування яким має дитина» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Визначення місця проживання дитини

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП та суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Ст. 161 Сімейний кодекс України; пп. 4 п «б» ч. 1 ст. 34 закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» 

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», п. 72

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява.

2.Копія паспорта.

3.Довідка  з місця реєстрації.

4.Копія свідоцтва про укладення (або розірвання) шлюбу.

5.Копія свідоцтва про народження дитини.

6.Довідка з місця навчання, виховання дитини.

7.Довідка про сплату аліментів (у разі наявності).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Ненадання всіх необхідних документів

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Визначення місця проживання дитини» розроблено

службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові  дитини

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Сімейний кодекс України ст. 148; пп. 4 п «б» ч. 1 ст. 34 закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» 

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

П. 71 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява.

2.Копія паспорта.

3.Довідка  з місця реєстрації (проживання).

4.Копія свідоцтва про укладення (або розірвання) шлюбу.

5.Копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Ненадання всіх необхідних документів

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Вирішення спору між батьками щодо визначення імені,

прізвища, по батькові  дитини» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

 

Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи

(назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

Пп. 4 п «б» ч. 1 ст. 34 закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»; ст.4 закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2.Копія паспорта.

3. Довідка з місця навчання.

4. Копія свідоцтва про народження дитини.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

5  робочих днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Якщо дитина влаштовується на підприємство з важкими або шкідливими умовами праці

14

Результат надання адміністративної послуги

Витяг із рішення служби у справах дітей Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету                             І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої

особи» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                               Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

 

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

                                                                      (назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

  ст. 177 Сімейний кодекс України

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2.Копія паспорта обох батьків.

3. Заява другого з батьків.

4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру.

5. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно.

6. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства.

7.  Копія свідоцтва про народження дитини.

8.  Довідка  з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги.

9. Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).

10. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

11. Довідка управління у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем  реєстрації сім'ї (у разі виїзду сім'ї  на постійне місцепроживання за кордон).

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Ненадання всіх необхідних документів.

2. У випадках, передбачених частиною п’ятою статті 177 Сімейного кодексу України

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

         

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

 

Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

                                                                 (назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Вугледарської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги (адреса)

Центр надання адміністративних послуг м.Вугледару

85670, м. Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16

E-mail: ugledarcnap@gmail.com

Веб-сайт: www.vugledar-rada.gov.ua

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Адміністратор:

Понеділок - з 9.00.до 16.00

Вівторок - з 9.00 до 20.00

Середа –  з 9.00.до 16.00

Четвер - з 9.00.до 16.00

 П'ятниця — з 8.00 до 15.00

 без перерви на обід

вихідні дні –субота, неділя.

3

Реквізити адміністратора та суб’єкта надання адміністративної послуги (відповідальної особи)

Адміністратор:

Тел. (273) 6-55-11

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

 (06273) 6-52-66

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України (назва, частина, стаття)

 ст. 158 Сімейний кодекс України

5

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

                                    Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстави для одержання адміністративної послуги (фактичні підстави та умови)

Заява

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2. Копія паспорта.

3. Довідка  з місця реєстрації (проживання).

4. Копія свідоцтва про укладення (або розірвання) шлюбу.

5. Копія свідоцтва про народження дитини.

6. Довідка з місця навчання, виховання дитини.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто заявником за пред'явленням паспорту

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

 

У разі платності:

 

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Ненадання всіх необхідних документів.

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником у Центрі надання адміністративних послуг

16

Примітка

За інформацію, яка наведена в цій картці, несе відповідальність начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

       

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Інформаційну картку «Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,

П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

4

Реєстрація заяви в «Журналі реєстрації вхідної кореспонденції» служби у справах дітей

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

1 дня

5

Перевірка інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2-3 дня

6

Підготовка витягу з обліково-статистичної картки дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

3 дня

7

Передача документу до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

4 дня

8

Запис у листку проходження справи документа  про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

4 дня

  9

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

5 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

5 днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

5 днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на житло малолітньої / неповнолітньої дитини

 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

 

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом1 дня

 

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 1 дня

 

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

 

4

Реєстрація заяви в «Журналі реєстрації вхідної кореспонденції» служби у справах дітей

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2 дня

5

Перевірка  інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам чинного законодавства

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-10 дня

 

6

Підготовка подання  служби у справах дітей для розгляду питанння на засіданні комісії з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 10-13 дня

 

7

Розгляд подання та документів на засіданні комісії з питань захисту прав дитини

Начальник   служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

 

8

У разі позитивного результату - підготовка проекту рішення виконавчого комітету  (далі - рішення).

У разі негативного результату — підготовка витягу з протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

9

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Головний спеціаліст служби у справах дітей

У

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

10

Винесення проекту рішення на розгляд  засідання виконавчого комітету  міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання виконавчого комітету

 

11

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

 

12

Запис у листку проходження справи документа про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

29 дня

 

13

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

30 дня

 

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

 

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

 
             

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання дозволу на реєстрацію, перереєстрацію, продаж транспортного засобу, право власності на яке або право користування яким має дитина

 (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

 

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом1 дня

 

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 1 дня

 

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

 

4

Реєстрація заяви в «Журналі реєстрації вхідної кореспонденції» служби у справах дітей

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2 дня

5

Перевірка  інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам чинного законодавства

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-10 дня

 

6

Підготовка подання  служби у справах дітей для розгляду питанння на засіданні комісії з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 10-13 дня

 

7

Розгляд подання та документів на засіданні комісії з питань захисту прав дитини

Начальник   служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

 

8

У разі позитивного результату - підготовка проекту рішення виконавчого комітету  (далі - рішення).

У разі негативного результату — підготовка витягу з протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

9

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету

Головний спеціаліст служби у справах дітей

У

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

10

Винесення проекту рішення на розгляд  засідання виконавчого комітету  міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання виконавчого комітету

 

11

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

 

12

Запис у листку проходження справи документа про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

29 дня

 

13

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

30 дня

 

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

 

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

 
             

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Визначення місця проживання дитини

(назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,

П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

4

Перевірка інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

3-4 дня

5

Реєстрація та подання  заяви на розгляд  начальнику ССД

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

5 дня

6

Бесіда з батьками та дитиною (якщо дитина досягла такого віку, що може висловити свою думку)

Начальник служби у справах дітей

У

Протягом

6-10 дня

7

Складання акту обстеження умов проживання обох батьків

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

10-11 дня

8

Підготовка висновку служби у справах дітей про визначення місця проживання дитини

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом  12-13 дня

9

Розгляд висновку та документів комісією з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

10

Підготовка проекту рішення виконкому щодо визначення місця проживання дитини (далі - рішення)

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом

2-7 дня (після засідання комісії)

11

Погодження проекту рішення

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом  2-7 дня (після засідання комісії)

12

Винесення проекту рішення на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання виконавчого комітету

13

Передача рішення до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

14

Запис у листку проходження справи документа  про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

29 дня

15

Видача заявнику підготовленого рішення (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

30 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Визначення місця проживання дитини » розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини

(назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,

П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

4

Перевірка інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

3-4 дня

4

Реєстрація та подання заяви на розгляд начальнику ССД

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

5 дня

5

Бесіда з батьками та дитиною (якщо дитина досягла такого віку, що може висловити свою думку)

Начальник служби у справах дітей

У

Протягом

6-10 дня

6

Перевірка інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом  10-11 дня

7

Підготовка висновку служби у справах дітей про визначення імені, прізвища , по батькові дитини

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом  12-13 дня

8

Розгляд висновку та документів комісією з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

9

Підготовка проекту рішення виконкому щодо визначення імені, прізвища , по батькові дитини (далі - рішення)

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом

2-7 дня (після засідання комісії)

10

Погодження проекту рішення

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2-7 дня (після засідання комісії)

11

Винесення проекту рішення на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання виконавчого комітету

12

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

13

Запис у листку проходження справи документа про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

29 дня

14

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

30 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: Рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи

(назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,   П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

4

Реєстрація заяви в “ Журналі реєстрації звернень ” служби у справах дітей

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2 дня

5

Розгляд наданих документів радою служби та прийняття відповідного рішення

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом

2-3 дня

6

Підготовка витягу з рішення ради служби у справах дітей про надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи (далі - рішення)

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом

3-4 дня

7

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом

4 дня

8

Запис у листку проходження справи документа  про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

4 дня

9

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

4-5 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

5 роб. днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

                ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дитині

            (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,УП, З)

Термін виконання

(днів)

 

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом1 дня

 

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом 1 дня

 

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

 

4

Реєстрація заяви в “ Журналі реєстрації звернень ” служби у справах дітей

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

2 дня

5

Перевірка  інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам чинного законодавства

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-10 дня

 

6

Підготовка подання  служби у справах дітей про  надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, яке належить дитині

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 10-13 дня

 

7

Розгляд подання та документів на комісії з питань захисту прав дитини

Начальник   служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

 

8

п.6.1 У разі позитивного результату - підготовка проекту рішення виконкому  про  надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, яке належить дитині (далі - рішення)

п 6.2 У разі негативного результату — підготовка витягу з протоколу комісії з питань захисту прав дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

9

Підготовка проекту рішення виконкому щодо вчинення правочину (далі - рішення)

Головний спеціаліст служби у справах дітей

У

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

 

10

Винесення проекту рішення на розгляд  засідання виконавчого комітету  міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день засідання виконавчого комітету

 

11

Передача документу (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

 

12

Запис у листку проходження справи документа про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

29 дня

 

13

Видача заявнику підготовленого документу (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг;

В

Протягом

30 дня

 

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

 

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

 
             

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: Рішення про відмову може бути оскаржено у судовому порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, яке належить дитині» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконавчого комітету міської ради

13.11.2019 № 404/6-19

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через Центр надання адміністративних послуг)

Визначення способу участі батьків у вихованні  дитини

            (назва адміністративної послуги)

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

(В,У,

П, З)

Термін виконання

(днів)

1

Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

2

Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1 дня

3

Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальній особі) для реєстрації в листку проходження справи

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

1-2 дня

4

Перевірка інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

3-4 дня

5

Реєстрація та подання  заяви на розгляд  начальнику ССД

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

5 дня

6

Бесіда з батьками та дитиною (якщо дитина досягла такого віку, що може висловити свою думку)

Начальник служби у справах дітей

В

Протягом 2-10 дня

7

Складання акту обстеження умов проживання обох батьків

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом 2-10 дня

8

Перевірка  інформації, що міститься в наданих документах на відповідність вимогам діючого законодавства

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 10-13 дня

9

Підготовка висновку служби у справах дітей про визначення способу участі батьків у вихованні дитини

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 10-13 дня

10

Розгляд висновку та документів  комісією з питань захисту прав дитини

Начальник   служби у справах дітей

У

В день засідання комісії

11

Підготовка проекту рішення виконкому щодо визначення способу участі батьків у вихованні дитини (далі - рішення)

Начальник служби у справах дітей

В

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

12

Погодження проекту   рішення

Головний спеціаліст  служби у справах дітей

В

протягом 2-7 дня (після засідання комісії)

13

Винесення проекту рішення на розгляд  засідання виконавчого комітету  міської ради

Начальник служби у справах дітей

У

В день за- сідання ви конавчого комітету

14

Передача рішення до Центру надання адміністративних послуг

Головний спеціаліст служби у справах дітей

В

Протягом

29 дня

15

Запис у листку проходження справи документа  про факт здійснення адміністративної послуги та повідомлення про це заявника

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

29 дня

16

Видача заявнику підготовленого рішення (результат адміністративної послуги)

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

Протягом

30 дня

Загальна кількість днів надання послуги -

30 днів

Загальна кількість днів (передбачена законом)

30 днів

             

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Порядок оскарження результату надання послуги: рішення про відмову може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

Керуючий справами виконавчого комітету                           І.В.Пономаренко

Технологічну картку «Визначення способу участі батьків у вихованні дитини» розроблено службою у справах дітей

Начальник  служби у справах дітей                                              Л.В.Єрьоменко

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)