Installing Joomla

Gerb

ПРОєкт

  №10- 2022

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

КЕРІВНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                      м. Вугледар                    №                        

Про затвердження міської цільової програми «Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік

З метою формування позитивного інформаційного поля територіальної громади, забезпечення прозорості і відкритості органів влади, забезпечення інформаційних потреб мешканців територіальної громади, наповнення інформаційного простору Вугледарської міської територіальної громади об’єктивною інформацією, керуючись Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР (із змінами), пунктом 1 частини першої статті 4, пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово - цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити міську цільову програму «Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет у сумі 72,2 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максима ВЕРБОВСЬКОГО.

Керівник міської

військово - цивільної адміністрації                                       Сергій НОВІКОВ

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

         наказ керівника міської         військово - цивільної   адміністрації

         «___»_________№____

Міська цільова програма

«Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово-цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік

  1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Відкритість у діяльності органів влади є вимогою розбудови громадянського суспільства в Україні. Отже, питання задоволення інформаційних потреб мешканців, всебічного та об’єктивного висвітлення всіх аспектів діяльності міської військово- цивільної адміністрації, забезпечення прозорості діяльності міської влади та прийнятих нею рішень, надання офіційної інформації, створеної в процесі діяльності, доведення її до населення, забезпечення доступу до публічної інформації, залишається найактуальнішою потребою сьогодення.

Для забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів міської влади, задоволення інформаційних потреб територіальної громади на сучасному етапі розвитку суспільства все більше застосовуються сучасні інформаційні технології. Не дивлячись на це, значний інтерес громади залишається до такого традиційного джерела інформації, як друковані засоби масової інформації.

Використання можливостей друкованих засобів масової інформації особливо важливо в умовах Вугледарської міської територіальної громади, оскільки для мешканців сільських населених пунктів отримання інформації через такі джерела комунікації, як друковані засоби масової інформації, є більш звичним та доступним. Крім того, повинно забезпечуватися дотримання вимог чинного законодавства в частині обов’язкового оприлюднення окремих видів інформації саме в друкованих засобах масової інформації.

Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації у поєднанні з використанням сучасних інформаційних технологій дозволить запобігти зниженню якості інформаційного обміну органами влади і територіальною громадою, а також забезпечить можливість доступу широких кіл громадськості до публічної інформації.

 

  1. Мета програми

         Мета програми – формування позитивного іміджу Вугледарської міської територіальної громади.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації

Строки виконання програми – 2022 рік.

4.Заходи на напрямки виконання програми

Заходами програми є оприлюднення в друкованих засобах масової інформації про діяльність Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації за пріоритетними напрямками:

проєкти розпорядчих документів, нормативних, в тому числі програмних документів тощо, обов’язковість оприлюднення яких в друкованих засобах масової інформації передбачено чинним законодавством або таких, що потребують обговорення.

роз’яснення прийнятих рішень, їх наслідків для мешканців громади та механізмів їх реалізації;

роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами влади, комунальними підприємствами, закладами cоціальної сфери тощо;

інформування / звіти про діяльність міської військово - цивільної адміністрації, її посадових осіб, роботу консультативно - дорадчих органів тощо; оприлюднення офіційної позиції міської влади з найважливіших питань розвитку громади;

інформування про інтенсив просування чи / або реалізацію соціально -культурних, важливих інфраструктурних проєктів, які здійснюються на території Вугледарської громади, чи/або за участі міської військово - цивільної адміністрації;

інформування про взаємовідносини з органами державної влади, вітчизняними та міжнародними фондами та організаціями; про важливі події загальнодержавного, обласного та місцевого значення, які стосуються Вугледарської міської територіальної громади;

інформування про підготовку, перебіг та результати проведення найважливіших публічних заходів, які відбуваються в суспільному просторі територіальної громади з ініціативи чи/або за підтримки міської військово-цивільної адміністрації; про офіційні візити, участь у конференціях, форумах, в тому числі за кордоном, культурне, економічне співробітництво тощо.

  1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники (прогнозні показники) наведені у Додатку до міської цільової програми «Висвітлення діяльності Вугледарської

 

міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської територіальної громади та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України, у розмірі 34,1 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією програми

Контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики.

Після закінчення встановлено строку виконання програми відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд керівника міської військово - цивільної адміністрації.

Міську цільову програму «Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік» підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради

Начальник відділу

з питань внутрішньої

та інформаційної політики

міської ради                                                                         Ірина ШИЯН

 

Додаток

до міської цільової програми

«Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово- цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Висвітлення діяльності Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації друкованими засобами масової інформації» на 2022 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Оприлюднення в друкованих засобах масової інформації про діяльність Вугледарської міської військово - цивільної адміністрації за пріоритетними напрямками

1

Показники затрат

     

1.1

Загальний обсяг видатків на оприлюднення інформації в друкованих засобах масової інформації

тис. грн

72,2

72,2

2

Показники продукту

     

2.1

Обсяг друкованої площі, що планується для оприлюднення інформації

см2

9025

9025

3

Показники ефективності

     

3.1

Середній обсяг витрат на 1 см2 друкованої інформації

тис. грн

0,008

0,008

4

Показники якості

     

4.1

Динаміка збільшення кількості друкованої інформації порівняно з попереднім роком

%

42,4

42,4

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)