Installing Joomla

Gerb

 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

КЕРІВНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                      м. Вугледар                     №                        

Про затвердження міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік»

З метою поліпшення стану надання медичних послуг, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я Вугледарської міської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, для забезпечення найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій міста життєво необхідними лікарськими засобами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску  лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» зі змінами, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження керівника міської військово-цивільної адміністрації  від 26 листопада 2021 року № 2/200-21/д «Про визначення здійснення керівництва», керуючись пунктом 1 частини першої статті 4, пунктами 4, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити міську цільову програму «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік» (додається).

                                                                                     

  1. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є бюджет Вугледарської міської територіальної громади в сумі 420 000,00 грн.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія БОЧКОВА.

Керівник міської

військово-цивільної адміністрації                                          Сергій НОВІКОВ

                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника

міської військово-цивільної

адміністрації

________________

Міська цільова програма

«Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік»

  1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона  здоров'я»; Наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

  До видатків, що здійснюються з бюджетів  територіальних громад, належать видатки  на охорону здоров'я, а саме: місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  медичного обслуговування населення.   

  1. Мета програми

Надання населенню первинної медичної допомоги.

 

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є підвищення якості та загальної доступності медичних послуг, забезпеченість лікарськими засобами для упередження  захворюваності населення та надання  продуктів харчування для соціально незахищених верств населення.

 Строки виконання програми – 2022 рік.

  1. Заходи та напрямки виконання програми

Забезпечення видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення;

Лікарські засоби за безкоштовними та пільговими рецептами з метою надання населенню медичних послуг.

Напрямки виконання програми:

Медикаменти та вироби медичного призначення;

Продукти харчування;

Лікарські засоби та вироби медичного призначення за пільговими рецептами.

  1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік».

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі 420 000,00 грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фонду бюджету громади може змінюватись відповідно до наказу керівника військово-цивільної адміністрації про внесення змін до міського  бюджету .

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради».

Після закінчення встановлено строку виконання Програми комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд керівнику міської військово-цивільної адміністрації у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Програму «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік» підготовлено КНП « «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік».

Головний лікар

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»                          Наталія СОСЮРА

Додаток

                                                                           до міської  цільової програми                                                                          «Розвиток та фінансова                                                        підтримка комунального

                                                                           некомерційного підприємства

«Центр первинної медико- санітарної  допомоги

                   Вугледарської міської ради                      на 2022 рік»

      

Очікувані результативні показники виконання бюджетної  програми

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2022 рік»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету 

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення видатків на придбання медикаментів, виробів медичного призначення та лікарські засоби за безкоштовними та пільговими рецептами

 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

420,0

420,0

 

Кількість установ

од.

1

1

 

Кількість  штатних одиниць

од.

108,25

108,25

 

у т.ч. чоловіків

од.

9

9

 

у т.ч. жінок

од.

99,25

99,25

 

Показники продукту

     
 

Медикаменти та вироби медичного призначення

грн.

100,0

100,0

 

Продукти харчування

грн.

20,0

20,0

 

Лікарські засоби та вироби медичного призначення за пільговими рецептами.

грн.

300,0

300,0

 

Показники ефективності

     
 

Частота звертань до лікарів спеціалістів

%

60

60

 

Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого

днів

7

7

 

Показники якості

     
 

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

3

3

 

Відсоток осіб,які отримають медикаменти до загальної кількості осіб, що знаходяться на диспансерному обліку, у тому числі

%

54,8

54,8

 

поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого;

%

15

15

 

Своєчасна вакцинація проти інфекцій

%

15

15

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)