Installing Joomla

Gerb

 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

КЕРІВНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                                   м. Вугледар                                №                               

Про затвердження міської цільової програми «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік»

З метою покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів в галузі охорони здоров’я Вугледарської міської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження керівника міської військово-цивільної адміністрації  від 26 листопада 2021 року № 2/200-21/д «Про визначення здійснення керівництва», керуючись пунктом 1 частини першої статті 4, пунктами 4, 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити міську цільову програму «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік» (додається).
  1. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є бюджет Вугледарської міської територіальної громади в сумі 1 567 900грн.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія БОЧКОВА.

Керівник  міської

військово-цивільної адміністрації                                           Сергій НОВІКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника

міської військово-цивільної

адміністрації

_________________

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік»

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України; Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»; «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона  здоров'я»; Наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

Мета програми

Метою програми є підвищення якості та загальної доступності медичних послуг, недопущення заборгованості по оплаті енергоносіїв.

Завдання і строки виконання  програми

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первивинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних  гарантій медичного обслуговування населення.

Строки виконання програми – 2022 рік.

Заходи та напрямки виконання програми

Забезпечення  покриття вартості комунальних послуг.

 

Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік»

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування цієї програми здійснюватиметься у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської територіальної громади на 2022 рік та  інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі  1 567,9 тис. грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фонду бюджету громади може змінюватись відповідно до наказу керівника військово-цивільної адміністрації про внесення змін до міського  бюджету .

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на комунальне некомерційне підприємство  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради».

Після закінчення встановленого строку виконання Програми КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд керівнику міської військово-цивільної адміністрації у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Програму «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік» підготовлено КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради».

Головний лікар

КНП «ЦПМСД Вугледарської міської ради»                           Наталія СОСЮРА

 

Додаток

до міської цільової програми

«Оплата комунальних послуг

та енергоносіїв комунального

некомерційного підприємства

«Центр первинної

медико-санірної

допомоги Вугледарської

міської ради»

для забезпечення надання

медичних послуг за програмою

державних гарантій медичного

обслуговування населення»

на 2022 рік»

                                                                  

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення  покриття вартості комунальних послуг

 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг

тис.грн.

1567,9

1567,9

 

Кількість установ

од.

1

1

 

кількість встановлених лічильників для обліку енергорусурсів (теплопостачання, електропостачання, водопостачання)

од.

22

22

 

Показники продукту

     

 

 

кількість теплоенергії, яку планується спожити

Гкал

112,35

112,35

 

кількість  водопостачання, яке планується спожити

м3

2150,3

2150,5

 

кількість електроспоживання, яке планується спожити

кВТ

127400

127400

 

кількість газу,яке планується спожити

м3

46506

46506

 

кількість твердих побутових відходів

м3

22,03

22,03

 

Показники ефективності

     
 

середньомісячні витрати теплоспоживання

тис.грн.

64,15

64,15

 

середньомісячні витрати водопостачаняя

тис.грн.

10,13

10,13

 

середньомісячні витрати електроенергії

тис.грн.

39,83

39,83

 

середньомісячні витрати газу

тис.грн.

43,84

43,84

 

середньомісячні витрати побутових відходів

тис.грн.

4,78

4,78

 

Показники якості

     
 

Збільшення рівня економії бюджетних коштів порівняно з минулим роком

%

1

1

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проєкту наказу керівника міської ВЦА

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» на 2022 рік»

Підготував:

Головний лікар КНП “ЦПМСД

Вугледарської міської ради”                                         Наталія СОСЮРА

Погоджено:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих                                    Андрій БОЧКОВ

органів ради                                                        

Керуючий справами виконавчого                                 Інна ПОНОМАРЕНКО

комітету

Начальник організаційного                                           Людмила БАРАНОВСЬКА

відділу міської ради

Начальнику відділу економіки,                                     Євген ДЯТЛОВ

стратегії розвитку та інвестицій

Начальник юридичного відділу                                     Наталя ПІСКЛОВА

міської ради

Начальник загального відділу                                        Наталія ХАРКАВЛЮК

міської ради

Головний бухгалтер відділу обліку                               Наталія ЦИБУЛЬНИК

та звітності міської ради

Начальник міського фінансового                                  Світлана ЧУПЕЙДА

управління

Проєкт наказу опубліковано на офіційному вебсайті ВЦА

“____”______________20______р.

Начальник відділу з питань внутрішньої

та інформаційної політики                                                Ірина ШИЯН

До відома 3 примірник, у тому числі:

Міське фінансове управління     - 1 примірник

Відділ обліку та звітності           - 2 примірники

КНП “ЦПМСД Вугледарської   - 1 примірник

міської ради”    

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)