Installing Joomla

Gerb

       
   
   

    ПРОЄКТ

 
 

 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА міська ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Волноваського району ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Керівника міської ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНої АДМІНІСТРАЦІї

                                                      м. Вугледар                    №                        

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/164-20 «Про затвердження міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади»

В зв’язку з уточненням обсягів фінансування, відповідно до пункту 13 статті 91 Бюджетного кодексу України, Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, керуючись пунктом 1 частини першої статті 4, пунктами 2, 8 частини 3 статті 6, підпунктом 14 пункту 2 статті 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/164-20 «Про затвердження міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади»:

1) в пункті 2 рішення цифри «306,7» замінити цифрами «180,5»;

2) в абзаці третьому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування програми» міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади» цифри «306,7» замінити цифрами «180,5»;

3) додаток до міської цільової програми «очікування результативні показники виконання програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік «Вугледрської міської територіальної громади»» викласти в новій редакції (додається).

Керівник міської

військово-цивільної адміністрації                                        Сергій НОВІКОВ

 

Додаток

до міської цільової програми «Природоохоронні заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади» (в редакції наказу керівника міської військово- цивільної адміністрації

від    12.2021 №   )

Очікуванні результативні показники виконання програми

«Природоохоронні  заходи на 2021 рік Вугледарської міської територіальної громади»

з/п

Назва показника

Прогнозний обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету міської територіальної громади

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Забезпечення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на здійснення нагляду за станом атмосферного повітря

тис.грн.

28,0

28,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість досліджень з охорони навколишнього природного середовища, що планується провести

од.

3

3

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на проведення одного дослідження

тис.грн.

9,33

9,33

 

Показники якості

     
 

Динаміка кількості досліджень, порівняно з попереднім роком

%

100

100

2

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

 

Показники затрат

     
 

Обсяг видатків, спрямований на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природнього середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

тис.грн.

18,0

18,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість печатної продукції з екологічної тематики, що планується надрукувати

од.

500

500

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на виготовлення одного екземпляру печатної продукції

тис.грн.

0,036

0,036

 

Показники якості

     
 

Динаміка зменшення кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується надрукувати порівняно з минулим роком

%

35

35

3

Придбання обладнання для збирання побутових відходів, а саме контейнерів

 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на придбання контейнерів для збирання побутових відходів

тис.грн.

130,0

130,

 

Показники продукту

     
 

Кількість контейнерів, що планується придбати

од.

30

30

 

Показники ефективності

     
 

Середня вартість одного придбаного контейнера для збирання побутових відходів

тис.грн.

4,33

4,33

 

Показники якості

     
 

Питома вага кількості контейнерів для збирання побутових відходів, що планується придбати до загальної кількості наявних контейнерів

%

25

25

4

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів

 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та видалення відходів

тис.грн.

4,5

4,5

 

Показники продукту

     
 

Площа земель, які планується очистити від несанкціонованих звалищ побутових відходів

м.кв.

51,6

51,6

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати на очищення від сміття 1 м. кв.

тис.грн.

0,087

0,087

 

Показники якості

     
 

Питома вага площ очищених від сміття земель, до площ земель, що потребують очищення

%

1,7

1,7

 

Нещодавно розміщене

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)