Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

 

 

 

                                                                                                                                                                           

ВУГЛЕДАРСЬКА міська ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Волноваського району ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

Керівника міської ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНої АДМІНІСТРАЦІї

                                                      м. Вугледар                             №                        

Про затвердження міської цільової програми «Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік»

З метою систематизації даних та належного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення енергетичної ефективності будівель установ і закладів бюджетної сфери Вугледарської міської територіальної громади, доступу до системи «Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» та її технічної підтримки, відповідно до Закону України «Про енергозбереження», Указу Президента України від 16 червня 1999 року №662/99 «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 року №732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах», керуючись пунктом 1 частини 1 статті 4, пунктами 2, 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити міську цільову програми «Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік» (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування міської цільової програми є міський бюджет в сумі 25,2 тис. грн.
 3. 3. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на управління міського господарства Вугледарської міської ради (Мироненко).
 4. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міського голови Євгена МАТВІЄНКА.

Керівник міської

військово-цивільної адміністрації                               Сергій НОВІКОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника міської

військово-цивільної адміністрації

       .12.2021 №

Міська цільова програма

«Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік»

 1. Загальні положення

        Міська цільова програма розроблена відповідно до Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента України «Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів із впровадженням систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах».

Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» (далі - Система) - це платформа для щоденного моніторингу споживання енергоносіїв в бюджетних та інших установах, призначенням якої є аналіз щодо споживаємих ресурсів у розрізі кожного об'єкту (закладу), де впроваджено Систему, з можливістю контролю базового рівня споживання, лімітів та інших контрольних параметрів, прогнозування споживання або економії ресурсів, відстеження фактичної економії та інших заходів.

 1. Мета програми

Здійснення заходів з енергозбереження.

 1. Завдання і строки виконання програми

Забезпечення справедливої трансформації вугільної галузі та підвищення ефективності управління традиційними електричними ресурсами.

Строки виконання програми – 2022 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання програми

Технічна підтримка, що дозволяє аналізувати використання ресурсів, розрахувати ліміти та норми споживання.

 1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у додатку до міської цільової програми «Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік», що додається.

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією програмою є управління міського господарства Вугледарської міської ради. Загальний обсяг фінансування –  25,2 тис. грн.

 1. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на управління міського господарства Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми управління міського господарства Вугледарської міської ради у місячний термін складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд керівнику міської військово-цивільної адміністрації.

Міську цільову програму «Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік» підготовлено управлінням міського господарства Вугледарської міської ради

Начальник управління міського

господарства Вугледарської міської ради                   Ярослав МИРОНЕНКО


                                                                            Додаток

до міської цільової програми

«Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік»

       

Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми

«Автоматизована інформаційна система «Енергосервіс: облік, контроль, економія» по Вугледарській міській територіальній громаді на 2022 рік»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету міської територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1.

Здійснення заходів з енергозбереження

     
 

Показник затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

25,2

25,2

 

Кількість інформаційних систем, які потребують технічної підтримки

од.

1

1

 

Показник продукту

     
 

Кількість інформаційних систем, яким надано технічну підтримку

од.

1

1

 

Кількість установ бюджетної сфери  на рік

од.

35

35

 

Показник ефективності

     
 

Середній обсяг витрат на технічну підтримку інформаційної системи

тис.грн.

25,2

25,2

 

Середньомісячна вартість енергетичного моніторингу однією установою бюджетної сфери

грн.

0,6

0,6

 

Показник якості

     
 

Динаміка кількості установ бюджетної сфери порівняно з попереднім роком

%

100,0

100,0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)