Installing Joomla

Gerb

                                                                                                                                             ПРОЕКТ

                                                                                                                                             р/н 18326

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

   .   .2018 №___

м. Вугледар

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара, із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг

З метою упорядкування переліку адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг м. Вугледара, відповідно до Законів України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 29.08.2018 №2825/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», Угоди №205 від 30.10.2018 «Про взаємодію між Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області та Вугледарською міською радою», Угоди №204 від 30.10.2018 «Про співпрацю Вугледарської міської ради з Головним управлінням ДСНС України у Донецькій області у сфері надання адміністративних послуг», враховуючи лист відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради від 24.10.2018 «Щодо переліку адміністративних послуг, Інформаційних та Технологічних карток адмінпослуг» та керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Вугледара, із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг, (додається).

         2. Вважати рішення міської ради від 25.05.2018 №7/30-24 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг м.Вугледара, із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг», таким що втратило чинність.

         Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ________.2018 №__________

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Вугледара,

із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг

І. Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

1.Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

2.Надання ордеру на виконання земляних робіт.

3.Надання ордеру на видалення зелених насаджень.

4.Видача ордеру громадянину на житлову площу.

5.Видача довідки про перебування на квартирному обліку.

Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради

6.Видача «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

7.Видача повторно: «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

8.Продовження строку дії «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

9.Прийом документів на присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Організаційний відділ міської ради

10.Надання копії рішення виконавчого комітету.

11.Надання копії розпорядження міського голови.

Загальний відділ міської ради

12.Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період).

Відділ містобудування та архітектури міської ради

13.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання).

14.Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна.

15.Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва (внесення змін до містобудівних умов та обмежень, скасування містобудівних умов та обмежень).

16.Дозвіл на переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежилі.

17.Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

18.Паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

19.Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності.

Відділ земельних відносин міської ради

20.Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності.

21.Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності.

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання громадянам України земельних ділянок безоплатно у власність, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

23.Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності.

24.Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

25.Рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності.

Відділ з питань забезпечення діяльності міської ради

26.Надання копії рішення міської ради.

27.Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради.

28.Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради.

29.Надання копії протоколу поіменного голосування.

Відділ обліку та звітності міської ради

30.Видача довідки для призначення пенсії.

31.Видача довідки про доходи.

Відділ державної реєстрації міської ради

32.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.

33.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи.

34.Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.

35.Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.

36.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

37.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна.

38.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності.

39.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників.

40.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно,      яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав.

41.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.

42.Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко держателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

43.Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.

44.Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів.

45.Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю.

46.Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця.

47.Державна реєстрація права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду.

48.Державна реєстрація права власності у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду.

49.Державна реєстрація права власності у разі переведення прав та обов’язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду.

50.Державна реєстрація права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, право власності на яке визнається на підставі рішення суду.

51.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду.

52.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

53.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.

54.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору або з прилюдних торгів.

55.Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою.

56.Державна реєстрація відступлення прав за іпотечним договором.

57.Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки.

58.Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням.

59.Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності.

60.Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

61.Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.

62.Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу.

63.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

64.Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

65.Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна.

66.Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки.

67.Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.

68.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт.

69.Державна реєстрація сервітуту на частину земельної ділянки.

70.Державна реєстрація права власності та права постійного користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування із земель державної або комунальної власності.

71.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо).

72.Заборона здійснення реєстраційних дій.

73.Відкликання заяви.

74.Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

75.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

76.Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

77.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

78.Державна реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

79.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

80.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

81.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

82.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

83.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

84.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

85.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

86.Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

87.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

88.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

89.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

90.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

91.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).

92.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

93.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

94.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості пр. яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

95.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, про об’єкт Державного земельного кадастру.

96.Реєстрація місця проживання.

97.Реєстрація місця перебування.

98.Зняття з реєстрації місця проживання.

Служба у справах дітей міської ради

99.Визначення місця проживання дитини.

100.Вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини.

101.Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи.

102.Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини.

103.Надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

104.Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих в межах м.Вугледар).

105.Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих в межах м.Вугледар).

106.Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих в межах м.Вугледар).

107.Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, розташованих в межах м.Вугледар).

108.Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт, розташованих в межах м.Вугледар).

109.Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих в межах м.Вугледар).

110.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та самочинно збудованих об’єктів, на які визнано право власності за рішенням суду, розташованих в межах м.Вугледар).

111.Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та самочинно збудованих об’єктів, на які визнано право власності за рішенням суду, розташованих в межах м.Вугледар).

112.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт).

113.Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт).

Вугледарське міське управління соціального захисту населення

114.Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допоміг, пільг та компенсацій».

Вугледарський міський відділ культури і туризму

115.Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ІІ.Територіальні органи виконавчої влади, інші державні органи

Міськрайонне Управління у Мар’їнському районі та м.Вугледарі Головного Управління Держгеокадастру у Донецькій області

116.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

117.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

118.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

119.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

120.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

121.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

122.Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

123.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

124.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

125.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

126.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

127.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастрової карти (плану).

128.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

129.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

130.Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

131.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області

132.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.***

133.Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації.***

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

134.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Управління Держпродспоживслужби в Мар’їнському районі

135.Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що проводять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

136.Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

- на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

- на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

137.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

138.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

139.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.

140.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.

141.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.

142.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

143.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.

144.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання.

145.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.

146.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

147.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

148.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

149.Державна реєстрація статуту територіальної громади.

150.Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади.

151.Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади.

152.Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.

153.Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії.

154.Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

155.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

156.Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії.

157.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.

158.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації.

159.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

160.Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

161.Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

162.Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

163.Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

164.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

165.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації.

166.Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

167.Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

168.Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

169.Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

170.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

171.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

172.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

173.Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

174.Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

175.Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

176.Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

177.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

178.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації.

179.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.

180.Державна реєстрація зміни імені

ГУ ДМС України в Донецькій області

181.Оформлення та видача паспорта громадянина України.****

182.Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).****

183.Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.****

______________

Примітка:

*** Послуги будуть надаватися на основі узгодженого рішення між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворено такі центри (згідно розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р, у редакції розпорядження КМУ від 11.10.2017 №782-р

**** До запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення центру надання адміністративних послуг.

Згідно розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р, у редакції розпорядження КМУ від 11.10.2017 №782-р надання послуг здійснюються Державною міграційною службою та іншими уповноваженими суб’єктами, визначеними пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Перелік адміністративних послуг розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу - адміністратор                                               В.М. Пугач

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)