Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЕКТ

р/н 18323

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

____2018№ /____

м. Вугледар

Про хід виконання рішення міської ради від 17.11.2017 №7/22-10 «Про затвердження «Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року м.Вугледара Донецької області»

 

         З метою забезпечення сталого енергетичного розвитку міста, скорочення споживання традиційних видів енергоресурсів та зменшення викидів парникових газів на території міста Вугледара, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, пунктом шостим статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

        

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання рішення «Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року м.Вугледара Донецької області», затвердженого рішенням міської ради від 17.11.2017 №7/22-10, взяти до уваги (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

                                                                              

Додаток

               до рішення міської ради

                                                                                               №

Інформація

Про хід виконання рішення міської ради від 17.11.2017 №7/22-10

«Про затвердження «Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року м.Вугледара Донецької області»

              

         Після прийняття у 2017 році Пакету ініціатив ЄС з питань клімату та енергетики, з метою заохочення і підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки та реалізації політики сталого енергетичного розвитку Європейською комісією була започаткована ініціатива «Угода мерів».

         Одним із пріоритетних завдань зазначеної угоди визначено зменшення до 2030 року викидів СО2 на 30% за рахунок 30% зростання енергоефективності та запровадження 30% частки відновлювальних джерел енергії в структурі енергоносіїв. Провідна роль у досягненні цієї цілі належить органам місцевого самоврядування, так як 80% споживання енергії та викидів CO2 пов’язані із діяльністю міст.

         До ініціативи «Угода мерів» долучились багато міст Європи та України.

         У 2016 році Вугледарська міська рада приєдналась до Європейської ініціативи «Угода мерів» (рішення міської ради від 29.01.2016 № 7/2-22 «Про надання годи на підписання Угоди мерів»).

         В рамках реалізації Європейської ініціативи «Угода мерів» Вугледарською міською радою за сприяння консалтингових послуг був розроблений та затверджений рішенням міської ради від 17.11.2017. № 7/22-10 затверджений План дій сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року м.Вугледара Донецької області» (далі – ПДСЕР м.Вугледар). ПДСЕР м.Вугледар розроблений для формування майбутнього, більш детального планування енергетичної політики міста Вугледара. Розроблення та затвердження ПДСЕР м.Вугледара – це черговий етап виконання Вугледарською міською радою своїх політичних зобов’язань в рамках членства в Європейській ініціативі «Угода Мерів» щодо вжиття конкретних заходів по зменшенню обсягів викидів парникових газів та скорочення споживання енергетичних ресурсів в м.Вугледар.

ПДСЕР м.Вугледар є ключовим документом, який показує, як сторона-підписант «Угоди мерів» планує виконати свої зобов’язання до 2030 року. В ПДСЕР використовуються результати Базового кадастру викидів, який був розрахований при підготовці ПДСЕР з метою визначення найкращих сфер діяльності та можливостей для виконання місцевими органами влади завдання щодо зменшення викидів CO2. В ПДСЕР м.Вугледар визначені конкретні заходи щодо зменшення викидів CO2, які перетворюють довгострокову стратегію в захід.

         Окрім заощадження енергоресурсів впровадження заходів ПДСЕР м.Вугледар передбачає і інші результати, зокрема: надання екологічно чистих і фінансово доступних енергетичних послуг, підвищення фінансової та соціальної стабільності, здоровіше довкілля, краща якість життя, підвищення економічної конкурентоспроможності за рахунок розвитку бізнесу та інновацій, а також поліпшення якості суспільних послуг та інфраструктури міста.

         Для виконання цілей ПДСЕР м.Вугледара передбачені заходи за визначеними напрямами діяльності, зокрема: муніципальні будівлі, обладнання/ об’єкти, третинна будівлі, обладнання/ об’єкти, житлові будинки, громадське освітлення, транспорт, місцеве виробництво електроенергії, місцеве виробництво тепла/холода, інше.

         По кожному заходу ПДСЕР м.Вугледара визначено цілі, шляхи їх досягнення, джерела фінансування, термін реалізації, відповідальні за виконання, розрахункова вартість реалізації заходу, очікувані обсяги економії споживання енергоресурсів та обсяги зменшення викидів СО2.

Впродовж 2018 року виконавчими органами міської ради, підпорядкованими комунальними підприємствами та бюджетними установами проводилась системна робота, спрямована на виконання заходів ПДСЕР м.Вугледара.

         Для реалізації зазначених завдань в Вугледарській міській раді у 2017 році було запроваджено муніципальну систему енергоменеджменту.

         З метою запровадження постійно діючої системи моніторингу за обсягами споживання енергетичних і водних ресурсів та відповідних витрат на їх оплату бюджетними установами міста Вугледара у 2017-2018 роках було розроблено та затверджено рішення «Про запровадження щоденного моніторингу споживання всіх видів енергоресурсів в установах та підприємствах міста Вугледара».

         Відповідно до рішення, завданнями якого визначено щоденне зняття показників з приладів обліку споживання енергоресурсів, проведення аналізу отриманої інформації та запобігання випадкам перевитрат і нецільового використання енергоресурсів. Для організації обліку споживання енергоресурсів в систему енергоменеджменту було залучено виконавчі органи міської ради (відділ освіти, культури, архівний відділ Вугледарської міської ради, ЛПУ ЦМЛ, ДЮСШ, ЦССДМ, управління соціального захисту населення, міське фінансове управління). Загальна кількість закладів, які задіяні у моніторингу споживання енергетичних ресурсів становить 16 закладів.

         З метою впровадження постійно діючої системи динамічного нагляду та отримання достовірної інформації щодо енергоспоживання в режимі щоденного зчитування інформації з лічильників обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання енергетичних ресурсів у 2017 році було запроваджено програмний продукт «AIC Енергосервіс». Працівники бюджетних установ м.Вугледара, відповідальні за збір інформації пройшли відповідне навчання з користування програмним продуктом.

         Постійно проводиться щоденний моніторинг споживання енергетичних ресурсів шляхом зчитування інформації з лічильників обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста (по кожному окремому виду енергоносіїв (теплова енергія, електроенергія, вода), що надає можливість своєчасно виявляти і терміново усувати нецільові витрати енергоресурсів і суттєво зменшити бюджетні витрати за спожиті ресурси.

         Впродовж 2016-2018 років на виконання заходів ПДСЕР м.Вугледара виконавчими органами міської ради та бюджетними установами розпочалася реалізація інвестиційного проекту «Енергозберігаючий проект у двох навчальних закладах» (ЗОШ №2, НВК «Мрія») за рахунок грантової угоди з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). Офіційне підписання договору відбулося 21 вересня 2016 року. Сума грантових коштів складає 600000 євро.

         «Енергозберігаючий проект у загальноосвітній школі I-III ступенів №2 Вугледарської міської ради Донецької області» - проект профінансовано на 80%. Замінено 200 одиниць віконних та дверних блоків. Завершуються роботи по облаштуванню шатрового даху. Виконано монтаж каркасу двосхилої покрівлі, спортивної зали та універсального блоку школи. Здійснено укладання металочерепиці 2440 м/кв. Утеплення фундаменту та фасадів, триває 1700 м/кв. Проводяться штукатурні роботи центрального фасаду школи.

         «Енергозберігаючий проект у Вугледарському навчально - виховному комплексі «Мрія» Вугледарської міської ради Донецької області» – проект профінансовано на 80%, замінено віконні та двірні блоки у НВК «Мрія» 206 од. Утеплено та пофарбовано усі фасади 2774,8 м2, утеплення цоколю 310.3 м2.

         З метою сприяння залученню коштів населення на впровадження енергозберігаючих заходів через механізм кредитування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, в м.Вугледарі буде запроваджена Програма «Відшкодування частини сум кредитів, залучених об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергозбереження» у 2019 році.

         А, також проводиться постійна робота щодо інформування населення з питань запровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження у житлових будівлях та механізмів їх реалізації шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради.

         На виконання зобов’язань Європейської ініціативи «Угода Мерів», в рамках проведення Європейського тижня сталої енергії в Україні щорічно організовуються та проводяться Дні сталої енергетики в м.Вугледарі.

         Робота з реалізації заходів ПДСЕР м.Вугледар буде продовжена.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Інформація про хід виконання рішення міської ради від 20.04.2018 №7/29-5 «Про затвердження міської програми «Дні сталої енергії у місті Вугледарі на 2018-2020 роки» підготовлена відділом енергоменеджменту та екології.

Начальник відділу

енергоменеджменту та екології                                            М.В.Гольцева

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)