Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

21183

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .05.2021 №             

м. Вугледар

Про затвердження програми «Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

З метою здійснення ефективної соціальної адаптації суб’єктів пробації, забезпечення інтересів суспільства і держави від вчинення засудженими до альтернативних видів покарань повторного кримінального правопорушення, забезпечення можливості на рівні громади підтримки громадян у складних життєвих обставинах, вчасності та комплексності надання соціальних послуг особам, які перебувають у конфлікті із законом, враховуючи лист начальника філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій від 14 квітня 2021 №23/13/1361-21, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити програму «Підтримка Мар`їнського районного відділу філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» (додається).
  2. Мар`їнському районному відділу філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області забезпечити виконання заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими організаціями ( Романенко)

Міський голова                                                                    Андрій  СІЛИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_____.2021 №

Програма

«Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області  з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

 

  1. Загальна частина

Програма «Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області  з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про пробацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Взаємодія органів пробації та інституцій громадянського суспільства розширює можливості на рівні громади щодо підтримки громадян у складних життєвих обставинах, забезпечує вчасність та комплексність надання соціальних послуг громадянам у конфлікті із законом, сприяє забезпеченню безпеки суспільства і справедливому здійсненню правосуддя.

07 листопада 2018 р. набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» в рамках якого з 2020 року впроваджується у використання інформаційно-аналітична підсистема обліку засуджених та осіб взятих під варту та підсистема  електронних сервісів управління справами суб’єктів пробації, формування та ведення яких покладено на уповноважені органи з питань пробації.

Впроваджується новий формат роботи працівників органу пробації, який передбачає більш тісну співпрацю з керівництвом громади, інституціями громадянського суспільства та додаткові функції (більший акцент на попередженні повторних кримінальних правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів за ухилення від виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, проходження пробаційних програм як повнолітніми так і неповнолітніми суб’єктами пробації забезпечення суду інформацією про обвинуваченого на етапі судового розгляду). Таким чином, пробація починає займатися правопорушником ще на етапі, коли прокурор передає в суд обвинувальний акт, і починається судовий розгляд. Саме на цьому етапі підключається пробація, яка забезпечує підготовку досудової доповіді. Це абсолютна новація для правової системи нашої держави, для кримінального процесу і для системи правосуддя.

Питання фінансування реформи пробації потребує покращення. Нині фінансування покриває лише половину розрахункових потреб розвитку пробації — комунальні платежі, заробітну плату працівників та мінімальну частину потреб організаційно-технічного забезпечення діяльності. Відсутні кошти на повне матеріально-технічне забезпечення, виконання робіт, пов’язаних із запровадженням захисту персональних даних, роботою з реєстром засуджених, впровадженням програм роботи з суб’єктами пробації та надання їм необхідних соціальних й інших послуг, навчанням персоналу.

Представник персоналу органу пробації  орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належного виконання судових рішень стосовно засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Тому одним із викликів є підтримка пробації з боку громади та місцевих органів влади. Не можливо забезпечувати ефективну пробацію без використання ресурсів громади.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органу пробації, підприємств, організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення виконання судових рішень та профілактики  та запобігання повторних кримінальних правопорушень.

  1. Мета Програми

Метою Програми є здійснення ефективної соціальної адаптації суб’єктів пробації, забезпечення інтересів суспільства і держави від вчинення засудженими до альтернативних видів покарань повторного кримінального правопорушення, забезпечення можливості на рівні громади підтримки громадян у складних життєвих обставинах, вчасності та комплексності надання соціальних послуг особам, які перебувають у конфлікті із законом.

Забезпечення ефективної підтримки громадою та органами місцевого самоврядування  діяльності органу пробації  спрямоване на справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства, підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, роботу по належному виконанню судових рішень, попередженню злочинності та захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів покарань.

 

  1. Завдання та заходи щодо реалізації Програми

Основні завдання Програми:

постійна співпраця представників персоналу органу пробації з громадою;

сприяння інтеграції злочинця в суспільстві, формування у нього поваги до соціальних та правових норм;

захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів покарань;

зменшення ризику вчинення повторних злочинів;

ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади.

Важливою складовою ефективної діяльності представників персоналу органу пробації є їх матеріально-технічне забезпечення:

виділення іншого приміщення для розташування органу пробації з доступом до мережі Інтернет;

придбання оргтехніки для роботи представників персоналу органу пробації;

облаштування кабінетів меблями;

спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію повторним правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громади тощо.

 

  1. Напрями реалізації Програми

Заходи реалізуються філією Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області та його територіальними підрозділами (у тому числі  Мар`їнським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області) у межах своїх повноважень за підтримкою органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою належного виконання судових рішень на території громади.

 

  1. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,  в межах коштів, передбачених на її виконання, виходячи з його реальних можливостей, та  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством шляхом міжбюджетних трансфертів на рахунки філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області.

Зокрема, передбачити виділення 60.000 гривень на капітальні видатки.

  1. Очікувані результати реалізації заходів

Виконання Програми надасть змогу:

посилити взаємодію підрозділу пробації та органів місцевого самоврядування;

активізувати участь широких верств населення в соціально-виховній роботі з суб’єктами пробації, волонтерській діяльності;

забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності підрозділу пробації, який здійснює діяльність на території громади;

підвищити ефективність діяльності органу пробації;

поліпшити стан надання послуг особам, які перебувають у конфлікті з законом в населених пунктах громади, створити додаткові умови для забезпечення  виконання судових рішень та профілактики повторних кримінальних правопорушень.

        

7.Організація управління та контролю за виконанням Програми

 

Організаційний супровід, координація та контроль діяльності щодо виконання Програми здійснюється філією Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області та постійною депутатською комісією з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими організаціями

Основні форми контролю за реалізацією Програми:

проведення моніторингу та звітування  виконавців програми про хід реалізації програми  перед  Вугледарською міською радою протягом першого кварталу наступного року після прийняття програми та  у той же період після повного виконання програми.

Програма «Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області  з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» підготовлена юридичним відділом спільно з філією Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області.

Начальник юридичного відділу                                Наталя ПІСКЛОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження програми «Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки»

                   1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Пробація - система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. Фунції пробації на території Вугледарської міської територіальної громади здійснює Мар`їнський районний відділ  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області 

Взаємодія органів пробації та інституцій громадянського суспільства розширює можливості на рівні громади щодо підтримки громадян у складних життєвих обставинах, забезпечує вчасність та комплексність надання соціальних послуг громадянам у конфлікті із законом, сприяє забезпеченню безпеки суспільства і справедливому здійсненню правосуддя.

07 листопада 2018 р. набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» в рамках якого з 2020 року впроваджується у використання інформаційно-аналітична підсистема обліку засуджених та осіб взятих під варту та підсистема  електронних сервісів управління справами суб’єктів пробації, формування та ведення яких покладено на уповноважені органи з питань пробації.

Впроваджується новий формат роботи працівників органу пробації, який передбачає більш тісну співпрацю з керівництвом громади, інституціями громадянського суспільства та додаткові функції (більший акцент на попередженні повторних кримінальних правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів за ухилення від виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, проходження пробаційних програм як повнолітніми так і неповнолітніми суб’єктами пробації забезпечення суду інформацією про обвинуваченого на етапі судового розгляду). Таким чином, пробація починає займатися правопорушником ще на етапі, коли прокурор передає в суд обвинувальний акт, і починається судовий розгляд. Саме на цьому етапі підключається пробація, яка забезпечує підготовку досудової доповіді. Це абсолютна новація для правової системи нашої держави, для кримінального процесу і для системи правосуддя.

Питання фінансування реформи пробації потребує покращення. Нині фінансування покриває лише половину розрахункових потреб розвитку пробації — комунальні платежі, заробітну плату працівників та мінімальну частину потреб організаційно-технічного забезпечення діяльності. Відсутні кошти на повне матеріально-технічне забезпечення, виконання робіт, пов’язаних із запровадженням захисту персональних даних, роботою з реєстром засуджених, впровадженням програм роботи з суб’єктами пробації та надання їм необхідних соціальних й інших послуг, навчанням персоналу.

Представник персоналу органу пробації  орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належного виконання судових рішень стосовно засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

Тому одним із викликів є підтримка пробації з боку громади та місцевих органів влади. Не можливо забезпечувати ефективну пробацію без використання ресурсів громади.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органу пробації, підприємств, організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення виконання судових рішень та профілактики  та запобігання повторних кримінальних правопорушень.

Метою Програми є здійснення ефективної соціальної адаптації суб’єктів пробації, забезпечення інтересів суспільства і держави від вчинення засудженими до альтернативних видів покарань повторного кримінального правопорушення, забезпечення можливості на рівні громади підтримки громадян у складних життєвих обставинах, вчасності та комплексності надання соціальних послуг особам, які перебувають у конфлікті із законом.

Забезпечення ефективної підтримки громадою та органами місцевого самоврядування  діяльності органу пробації  спрямоване на справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства, підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, роботу по належному виконанню судових рішень, попередженню злочинності та захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів покарань.

2.Правові аспекти

Програма «Підтримка Мар`їнського районного відділу  філіі Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області  з боку Вугледарської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про пробацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

3.Фінансово-економічне обґрунтування

  Фінансування Програми здійснюватиметься виходячи з реальних можливостей міського бюджету та його пріоритетів.  Передбачається фінансування зазначеної програми  на загальну суму 60.000 гривень на  капітальні видатки (придбання оргтехніки)

        

4.Позиція зацікавлених сторін

Забезпечення ефективної підтримки громадою та органами місцевого самоврядування  діяльності органу пробації  спрямоване на справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства, підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, роботу по належному виконанню судових рішень, попередженню злочинності та захист суспільства завдяки ефективному застосуванню альтернативних видів покарань.

                   5.Прогноз результатів та соціальних наслідків

У результаті виконання заходів планується :

посилити взаємодію підрозділу пробації та органів місцевого самоврядування;

активізувати участь широких верств населення в соціально-виховній роботі з суб’єктами пробації, волонтерській діяльності;

забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності підрозділу пробації, який здійснює діяльність на території громади;

підвищити ефективність діяльності органу пробації;

поліпшити стан надання послуг особам, які перебувають у конфлікті з законом в населених пунктах громади, створити додаткові умови для забезпечення  виконання судових рішень та профілактики повторних кримінальних правопорушень.

Начальник юридичного відділу                                          Наталя ПІСКЛОВА

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)