Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЄКТ

р/н 20338

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______________ 2020  № ____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/52-17 «Про затвердження міської  цільової програми «Культура і мистецтво» на 2020 рік»

            З метою створення належних умов для сталого розвитку культури міста, забезпечення роботи закладів культури та ефективного і цільового використання бюджетних коштів, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2019 №7/52-17 «Про затвердження міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2020 рік», а саме:

         1.1. У пункті 2 рішення цифру «155800» замінити цифрою «115800»;

         1.2. Додаток до програми «Культура і мистецтво» на 2020 рік  викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

Додаток 

до міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2020 рік 

                                                                                                                                          міської цільової програми                                                                                                                    

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Культура і мистецтво»  на 2020 рік

№зп

Назва показника

Загальний обсяг

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Завдання: відзначання державних, обласних, міських свят та пам’ятних дат

     
 

Показники затрат

     
 

Видатки загального фонду на проведення заходів

тис.грн.

150,0

106,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля

од.

20

20

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати проведення 1 заходу

тис.грн

7,5

7,5

 

Показники якості

     
 

Динаміка збільшення  витрат на проведення 1 заходу

%

115

115

2

Завдання: участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня

     
 

Показники затрат

     
 

Видатки загального фонду на проведення заходів

тис.грн.

150,0

9,8

 

Показники продукту

     
 

Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля

од.

25

2

 

Показники ефективності

     
 

Середні витрати проведення 1 заходу

тис.грн

6,0

4,9

 

Показники якості

     
 

Динаміка збільшення  витрат на проведення 1 заходу

%

120

78,4

3

Завдання: заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та їх керівникам

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово

од

1

0

 

Показники продукту

     
 

Кількість отримувачів заохочень/винагород

од.

20

0

 

Показники ефективності

     
 

Середній розмір заохочення/ винагороди на одного отримувача

тис.грн

2,5

0

 

Показники якості

     

 

Динаміка кількості  отримувачів, порівняно з минулим роком

%

100

0

4

Завдання: забезпечення на належному рівні збереження та охорони об’єктів культурної спадщини

     
 

Показники затрат

     
 

Обсяг видатків

тис.грн

12,0

0

 

Показники продукту

     
 

Кількість об’єктів культурної спадщини, які потребують інвентаризації і паспортизації

од.

6

0

 

Показники ефективності

     
 

середня витрати на  паспортизацію одного об’єкта

тис.грн

2,0

0

Нещодавно розміщене

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)