Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

76сесія 7скликання

РІШЕННЯ

19.11.2021                                       м. Вугледар                          № 7/76-48 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-46 «Про затвердження міськоїцільовоїпрограми «Висвітлення діяльності Вугледарської міської радита її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік»

З метою забезпечення вимог чинного законодавства в частині додержання обов’язкових процедур, передбачених для окремих видів інформації щодо розміщення в друкованих засобах масової інформації, передусім, що стосується проєктів регуляторних актів, проведення стратегічної екологічної оцінки програм, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-46 «Про затвердження міської цільової програми «Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік», а саме пункт 2 рішення викласти в наступній редакції:

«2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджету сумі 50,7тис. грн.»;

  • міську цільову програму «Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік затвердити в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    АндрійСІЛИЧ

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення міської ради

         22.12.2020 №7/64-46

(в редакціїрішення міської ради 19.11.2021 №7/76-48)

Міська цільова програма

«Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік

  1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відкритість у діяльності органів місцевого самоврядування є вимогою розбудови громадянського суспільства в Україні. Отже, питання задоволення інформаційних потреб мешканців міста, всебічного та об’єктивного висвітлення всіх аспектів діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості діяльності міської влади та прийнятих нею рішень, надання офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, доведення її до населення, забезпечення доступу до публічної інформації, залишається найактуальнішою потребою сьогодення.

Для забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів міської влади, задоволення інформаційних потреб територіальної громади на сучасному етапі розвитку суспільства все більше застосовуються сучасні інформаційні технології. Не дивлячись на це, значний інтерес громади залишається до такого традиційного джерела інформації, як друковані засоби масової інформації.

Використання можливостей друкованих засобів масової інформації особливо важливо в умовах об’єднаної громади, оскільки для мешканців сільських населених пунктів отримання інформації через такі джерела комунікації, як друковані засоби масової інформації, є більш звичним та доступним. Крім того, органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства в частині обов’язкового оприлюднення окремих видів інформації (зокрема, деяких проектів нормативних актів) саме в друкованих засобах масової інформації.

Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації у поєднанні з використанням сучасних інформаційних технологій дозволить запобігти зниженню якості інформаційного обміну між органами місцевого самоврядування і територіальною громадою, а також забезпечить можливість доступу широких кіл громадськості до публічної інформації.

  1. Мета програми

         Мета програми –формування позитивного іміджу Вугледарської міської громади.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації

Строки виконання програми – 2021 рік.

  1. Заходи на напрямки виконання програми

Заходами програми є оприлюднення в друкованих засобах масової інформації про діяльність Вугледарської міської ради та її виконавчих органів за пріоритетними напрямками:

проєкти розпорядчих документів, нормативних, в тому числі регуляторних актів, програмних документів тощо, обов’язковість оприлюднення яких в друкованих засобах масової інформації передбачено чинним законодавством або таких, що потребують обговорення.

роз’яснення прийнятих рішень, їх наслідків для мешканців громади та механізмів їх реалізації;

роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, закладами cоціальної сфери тощо;

інформування / звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, роботу консультативно - дорадчих органів тощо; оприлюднення офіційної позиції міської влади з найважливіших питань розвитку громади;

інформування про інтенсив просування чи/або реалізацію соціально-культурних, важливих інфраструктурних проектів, які здійснюються на території об’єднаної громади, чи/або за участі міської ради;

інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади, вітчизняними та міжнародними фондами та організаціями; про важливі події загальнодержавного, обласного та місцевого значення, які стосуються Вугледарської міської громади;

інформування про підготовку, перебіг та результати проведення найважливіших публічних заходів, які відбуваються в суспільному просторі територіальної громади з ініціативи чи/або за підтримки міської ради; про офіційні візити, участь у конференціях, форумах, в тому числі за кордоном, культурне, економічне співробітництво тощо.

  1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники (прогнозні показники) наведені у Додатку до міської цільової програми«Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської громади та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України, у розмірі 50,7 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією програми

Контроль за реалізацією програми здійснює секретар міської ради та постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ внутрішньої та інформаційної політики.

Після закінчення встановлено строку виконання програми відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Нову редакцію міської цільової програми«Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік»підготовлено начальником відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики

Головний спеціаліст відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                                                 Анна ЄРЬОМЕНКО

Додаток

до міської цільової програми

«Висвітлення діяльності міської

ради та її виконавчих органів

друкованими засобами масової інформації» на 2021 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Висвітлення діяльності Вугледарської міської ради та її виконавчих органів друкованими засобами масової інформації»на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Оприлюднення в друкованих засобах масової інформації про діяльність Вугледарської міської ради та її виконавчих органів за пріоритетними напрямками

     

1

Показники затрат

     

1.1

Загальний обсяг видатків на оприлюднення інформації в друкованих засобах масової інформації

тис. грн

50,7

50,7

2

Показники продукту

     

2.1

Обсяг друкованої площі, що планується для оприлюднення інформації

см2

6338

6338

3

Показники ефективності

     

3.1

Середній обсяг витрат на 1 см2 друкованої інформації

тис. грн

0,008

0,008

4

Показники якості

     

4.1

Динаміка зменшеннякількості друкованої інформації порівняно з попереднім роком

%

17

17

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)