Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

76сесія7 скликання

РІШЕННЯ

19.11.2021                                      м. Вугледар                           № 7/76-47 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-47 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік»

З метою забезпечення сплати у повному обсязі членських внесків перед Асоціаціями, членом яких є Вугледарська міська рада, з урахуванням листа Донецького регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад від 19 липня 2021 року №39, Угоди №67/21 про сплату вступних та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України», рішення Донецького регіонального відділення Асоціації міст України від 12 березня 2021 року, керуючись Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», статтею 15,25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року №7/64-47 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік, а саме:
 • пункт 2 рішення викласти в наступній редакції:

«2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет у сумі 52,8 тис. грн.»;

 • міську цільову програму «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік» затвердити в новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    Андрій СІЛИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

22.12.2020 №7/64-47

(в редакції рішення міської ради 19.11.2021 №7/76-47)

Міська цільова програма

«Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях»

на 2021 рік

 1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».

Вугледарська міська рада є членом таких добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування:

 • добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування - асоціації «Енергоефективні міста України» відповідно до рішення міської ради від 28.07.2016 року №7/16-16 «Про вступ Вугледарської міської ради до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України».

Асоціація «Енергоефективні міста України» є добровільним, недержавним, неприбутковим об’єднанням органів місцевого самоврядування з фіксованим членством, що функціонує відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Членами Асоціації є виключно органи місцевого самоврядування, а також об’єднання (асоціації) органів місцевого самоврядування, які визнають статут, сплатили вступні, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутної мети та завдань Асоціації. Мета Асоціації - задоволення потреб органів місцевого самоврядування та їх територіальних громад у сучасній інформації, нових технологіях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими та закордонними партнерами для ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної безпеки, надання якісних енергетичних послуг, захисту довкілля.

 • Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» відповідно рішення міської ради 18.03.2016 № 7/3-27 «Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» є добровільним неприбутковим об'єднанням міських рад, що створене ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захиступрав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.Мета Асоціації - покращення якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань: утвердження демократичних принципів в системі управління територіями; захист конституційного права територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування; сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування; сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад; поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування; сприяння місцевому економічному розвитку як процесу стратегічного партнерства місцевої влади, бізнесу та громади; створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування; захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади; організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад; надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування; здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад; налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

 • асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» відповідно до рішення міської ради від 13.12.2019 №7/51-15 «Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».

Асоціація ОТГ - загальноукраїнське об’єднання місцевого самоврядування, є недержавною, неполітичною та некомерційною організацією. Свою діяльність вона засновує на визнаних у Європі підходах, розвиваючись на базі методології рекомендованої Радою Європи для асоціацій органів місцевого самоврядування і практичного досвіду Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR).Організація створена для поширеннянайкращих практиксучасного та інноваційного управління громадами, а також захисту їх законних прав та інтересів. Вона покликана забезпечити практичне впровадження реформ та позитивних змін в кожній громаді.

Членство в Асоціації,рішення про вступ до якої прийняте міською радою, надає Вугледарській міській раді, як члену Асоціації, певних прав та накладає певні обов’язки, що закріплені в статутних документах та рішеннях керівних органів відповідної Асоціації.

 1. Мета програми

Мета програми – забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях для вивчення передового досвіду ефективного впровадження в життя  програм розвитку місцевого самоврядування, ознайомлення і обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування, в тому числі в галузі ефективного виробництва, передачі і споживання енергії задля добробуту людей та охорони навколишнього природного середовища.

 1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є забезпечення з боку Вугледарської міської ради додержання статутних документів та виконання рішень керівних органів Асоціацій, членом яких є міська рада.

Строки виконання програми - 2021 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання програми

Основним заходом програми є сплата щорічних членських внесків до Асоціацій, членом яких є Вугледарська міська рада:

Сплатащорічних членських внесків здійснюється у порядку та розмірах, передбачених рішеннями та/чи положеннями відповідної Асоціації, на підставі укладеної угоди.

 1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники (прогнозні показники)виконання програми викладені у Додатку до міської цільової програми «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської громади та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України, у розмірі 52,8 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

 1. Контроль за реалізаціє програми

Контроль за реалізацією програми здійснює секретар міської ради та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ обліку та звітності.

Після закінчення встановлено строку виконання програми відділ обліку та звітності готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Нову редакцію міської цільової програми«Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рікпідготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Головний спеціаліст відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                                                 Анна ЄРЬОМЕНКО

Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення членства

Вугледарської міської ради в

Асоціаціях» на 2021 рік

Прогнозні показники виконання міської цільової програми

«Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Сплата щорічних членських внесків до Асоціацій, членом яких є Вугледарська міська рада

     

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

52,8

52,8

 

Кількість угод про сплату членських внесків, що необхідно укласти

од.

3

3

2

Показники продукту

     
 

Кількість угод про сплату членських внесків, які планується укласти для виконання програми

од.

3

3

 

у тому числі:

     
 

з добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування - асоціацією «Енергоефективні міста України»

од.

1

1

 

з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»,

од.

1

1

 

з асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»

од.

1

1

3

Показники ефективності

     
 

Середня вартість витрат за однією угодою

тис.грн.

17,6

17,6

4

Показники якості

     
 

Динаміка кількості укладених угод у порівнянні з минулим роком

%

0

0

 

Стан фінансового забезпечення за укладеними угодами у порівнянні з минулим роком

%

100

100

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)