Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                  р/н 18012

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

                2018 № ______

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/11-28 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – міському відділу освіти» (зі змінами)

Відповідно до Бюджетного Кодексу України (зі змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами); рішення Вугледарської міської ради від 23.12.2016 №7/11-26 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), керуючись пунктом 23 частиною першою статті 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/11-28 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – міському відділу освіти» (зі змінами), а саме:

1.1. У бюджетній програмі «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» :

1.1.1. у пункті 6 цифру «1297,6» замінити цифрою «1797,6»;

1.1.2. додаток до цієї бюджетної програми викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Додаток

                                                                               до Програми «Реалізація

                                                                               заходів щодо інвестиційного

                                                                               розвитку території»

Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру 2017 рік
1 Завдання 1 Забезпечення будівництва об’єктів    
  затрат    
  Обсяг будівництва м2 3740
  продукту    
  Кількість об’єктів, які планується побудувати од. 5
  ефективності    
  Середні витрати на будівництво одного об’єкта грн. 409,1
2 Завдання 2 Проектування будівництва об’єктів    
  продукту    
  Кількість проектів для будівництва об’єктів од. 3
  ефективності    
  Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта   тис.грн. 275,4
  якості    
  Рівень готовності проектної документації проектів будівництва об’єктів % 100
3 Завдання 3 Проектування реконструкції об’єктів    
  продукту    
  Кількість проектів для реконструкції об’єктів од. 8
  ефективності    
  Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту тис.грн. 22,2
  якості    
  Рівень готовності проектної документації проектів реконструкції об’єктів % 100
Нещодавно розміщене